Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní očkování proti nemoci covid-19

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal informací, „které souvisejí s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 466/2021 (dále: „vyhláška“)“ a konkrétně uvádí:

„Žádám o poskytnutí informací souvisejících s výše uvedenou vyhláškou a jejím dopadem na profesní život příslušníků Policie České republiky, kteří nejsou a ani po dni 28. 2. 2022 nebudou očkováni proti nemoci covid-19. Prosím o níže uvedené informace:

1. Jak bude postupováno proti příslušníkům Policie České republiky, kteří ze zdravotních důvodů poruší nařízení plynoucí z vyhlášky a nebudou ke dni 1. 3. 2022 očkováni proti nemoci covid-19?  Dojde k jejich propuštění nebo budou moci dále sloužit na stejném služebním místě?

2. Jak bude postupováno proti příslušníkům Policie České republiky, kteří bez udání důvodů poruší nařízení plynoucí z vyhlášky a odmítnou i po dni 28. 2. 2022  povinné očkování proti nemoci covid-19? Dojde k jejich propuštění nebo budou moci dále sloužit na stejném služebním místě?

3. Jak bude postupováno proti příslušníkům Policie České republiky, kteří před datem 1. 3. 2022 prodělali onemocnění covid-19 a ještě neuplynula lhůta 180 dní od doby prodělání onemocnění covid-19? Dojde k jejich propuštění nebo budou moci dále sloužit na stejném služebním místě?

4. Jaké konkrétní pokyny, rozkazy nebo jiná nařízení upravují postup vůči neočkovaným příslušníkům Policie České republiky související s uvedenou vyhláškou?“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace, respektive doprovodné informace podle § 3 odst. 6 téhož zákona:

Ad 1., 2., 3.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se pro účely tohoto zákona informací „rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Policie České republiky aktuálně nedisponuje požadovanými informacemi v podobě odpovídající výše uvedené definici, neboť o postupu při aplikaci vyhlášky č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 537/2006 Sb.“), v rámci Policie České republiky nebylo dosud rozhodnuto. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Informace, jichž se žadatel domáhá, zatím neexistují, a povinný subjekt je proto nemůže žadateli poskytnout. Ministerstvo vnitra České republiky, které je gestorem zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v současné době zahájilo jednání, která mají stanovit jednotný postup pro všechny bezpečnostní sbory při aplikaci ustanovení § 10a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 537/2006 Sb., jež nově ukládá fyzickým osobám vykonávajícím službu v bezpečnostních sborech povinnost podrobit se zvláštnímu očkování proti nemoci covid-19.

Ad 4.

Žádné interní akty řízení Policie České republiky související s aplikací vyhlášky č. 537/2006 Sb. v aktuálním znění nebyly dosud vydány.

PhDr. Jiří Vokuš, 14. ledna 2022

vytisknout  e-mailem