Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní ochrana a pomoc – otázky a odpovědi

 

Komu je zvláštní ochrana a pomoc určena a jak ji lze zahájit?
Zvláštní ochrana a pomoc je určena zejména svědkům, obviněným, znalcům, tlumočníkům nebo osobám jim blízkým, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Tyto osoby musí souhlasit s podmínkami stanovenými policií. O poskytování zvláštní ochrany a pomoci rozhoduje ministr vnitra. Podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci jsou vždy velmi citelným zásahem do základních práv a svobod osob a celého života chráněné osoby, a bez dobrovolného sebeomezení a spolupráce je taková ochrana nemyslitelná.
 
Jak se zvláštní ochrana a pomoc provádí?
 Zvláštní ochrana a pomoc je souhrn opatření, které může zahrnovat osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti, pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí a zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby.
 
Jak dlouho lze využívat zvláštní ochranu a pomoc?
Zvláštní ochrana a pomoc je zcela mimořádnou formou ochrany osob, jejímž cílem je eliminace hrozeb souvisejících s trestním řízením, na kterém má chráněná osoba účast. Je poskytována po dobu nezbytně nutnou, což však podle povahy rizika může trvat i řadu let, nebo i do konce života chráněné osoby. Metody a prostředky uplatňované ze strany policie znamenají velmi citelný zásah do soukromého života chráněných osob a dodržování dohodnutých podmínek zvláštní ochrany se důsledně prověřuje.
 
Co mohu od zvláštní ochrany a pomoci očekávat?
Bezpečí pro sebe nebo i pro své blízké osoby. Zvláštní ochrana a pomoc může znamenat nový start do života. Po nutnou dobu hradí stát nezbytné náklady na začlenění chráněných osob v novém prostředí v ČR a podle okolností i v zahraničí. Tato pomoc však rozhodně nesměřuje ke zvyšování životní úrovně chráněných osob. Poskytování zvláštní ochrany a pomoci také neznamená únik před závazky z předchozího života nebo dokonce před pravomocně uloženým trestem. Na druhou stranu však závazky nebo uložený trest nemusí představovat překážku pro poskytování zvláštní ochrany a pomoci. V případě uloženého trestu odnětí svobody je zvláštní ochrana a pomoc poskytována ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR.

vytisknout  e-mailem