Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zveřejnění písemné omluvy

Na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 pod č. j. 28 C 1/2023–146 ze dne 1. 9. 2023. 

 „Vážený pane JUDr. PhDr. Miroslave Špadrno, Ph.D.,
omlouváme se Vám za nesprávný úřední postup, ke kterému došlo ze strany žalované nepřiměřenou délkou řízení o žádosti žalobce ze dne 14. 8. 2014 o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., které bylo vedeno u Policie ČR, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, pod sp. zn. KRPA-314506/ČJ-2014-0011KR, u Ministerstva vnitra pod sp. zn. MV-129838/KM-2014 a také před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 8 A 197/2014, čímž došlo k porušení základního práva žalobce na projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a základního práva na svobodu projevu a na informace (v jeho časové dimenzi) podle čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 Listiny základních práv a svobod.“

vytisknout  e-mailem