Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Náborový příspěvek

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Žádám o poskytnutí informací týkající se výše náborového příspěvku ve všech jednotlivých krajích České republiky pro uchazeče v roce 2024.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že výše náborového příspěvku v jednotlivých krajích České republiky pro uchazeče v roce 2024 je upravena v závazném pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde v příloze č. 8 se uvádí:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE                     Výše náborového příspěvku


a) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje               150 000 Kč,
b) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                      75 000 Kč,
c) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje                     110 000 Kč,
    územní odbor Tachov                                                       150 000Kč,
d) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje                       110 000 Kč,
e) Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje          75 000 Kč,
f) Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje                75 000 Kč,
g) Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje          75 000 Kč,
h) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy             150 000 Kč,
i) Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje                  110 000 Kč,
j) Krajské ředitelství policie Libereckého kraje                     110 000 Kč,
k) Krajské ředitelství policie Pardubického kraje                    75 000 Kč,
l) Krajské ředitelství policie kraje Vysočina                            75 000 Kč,
m) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje                         75 000 Kč,
n) Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje                   75 000 Kč."


Dále v závazném pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v příloze č. 9 ve spojitosti s čl. 16a odst. 4, je uvedeno: „U vybraných systemizovaných služebních míst uvedených v příloze č. 9 k tomuto závaznému pokynu činí výše náborového příspěvku 150 000,- Kč bez ohledu na dislokaci organizačního článku.“, kdy na základě zmíněné přílohy č. 9 se jedná o policisty zařazený v rámci krajského ředitelství policie:
„1. v analyticko-právním oddělení,
2. v odboru personálním na služebním místě vrchní komisař se směrem vykonávané práce 06 – právnický,
3. v odboru hospodářské kriminality,
4. v odboru analytiky a kybernetické kriminality,
5. v odboru kriminalistické techniky a expertiz,
6. v odboru informačních a komunikačních technologií.“


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 24. 5. 2024

vytisknout  e-mailem