Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Držitelé zbrojních průkazů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Vážená paní, vážený pane,
rád bych Vás požádal o informaci, kolik osob (držitelů ZP) bylo ke dni 31. 12. 2023 držiteli základní aprobace podle zákona 14/2021 Sb. (tzn. měli splněny kurzy MV-101, MV-102, hodnocené střelby a požádali o vydání této aprobace).
Dále bych Vás požádal o informaci o počtu osob (držitelů ZP) s vydanou pokročilou aprobací podle zákona 14/2023 Sb, ke stejnému datu.
Na závěr bych Vás požádal o údaj, kolik osob se základní plus rozšířenou aprobací podle zákona 14/2021 Sb., dohromady, mělo k 31. 12. 2023 v Centrálním registru zbraní alespoň u jedné své zbraně vyznačeno, že je s ní nakládáno podle zákona 14/2021 Sb.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že dle zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (dále jen "zákon 14/2021 Sb."), bylo ke dni 31. 12. 2023 držiteli základní aprobace 978 osob a pokročilé aprobace 257 osob.

Údaji o počtu osob, držitelů aprobace, které měly ke dni 31. 12. 2023 v Centrálním registru zbraní alespoň u jedné své zbraně s vyznačením nakládání podle zákona 14/2021 Sb., ředitelství služby pro zbraně a bezpečností materiál nedisponuje.

V rámci statistických přehledů na úseku zbraní, střeliva, munice a bezpečnostního materiálu je sledován celkový počet zbraní, které jsou zálohou státu. Ke dni 31. 12. 2023 bylo evidováno jako záloha státu celkem 394 zbraní kategorie A, A-I, B a C.   


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 24. 5. 2024
 

vytisknout  e-mailem