Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sdělení informací z informačního systému cizinců

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Ředitelství služby cizinecké policie byla doručena dne 17. října 2022 prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení informací z informačního systému cizinců (dále jen „CIS“), kdy má být známo, že u žádostí o povolení k pobytu/vízum je v CIS evidováno místo výuky cizince, případně údaj o vzdělávací instituci, jež zajišťuje výuku pro žadatele o vízum/povolení k pobytu, a to v CIS v kolonce „Zaměstnavatel”:

„Počet cizinců, kteří podali žádost orgánu Ministerstva vnitra v období od 01.09.2019 do 31.8.2020 o udělení dlouhodobého víza na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, u nichž je v CIS jako zaměstnavatel uvedena Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., IČ: 03974987, sídlo: Washingtonova 1567/25, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zkrácené označení: Go study. Povinný orgán sdělil dne 16.08.2021, že “Počet cizinců je 803 s datem zahájení řízení v požadovaném období.”, důkaz: příloha č. 1, Odpověď na žádost o informace. Na základě shora označených skutečností a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí následujících informací: U každého cizince z počtu 803, který je identifikován shora označeným způsobem žádáme o sdělení údaje v kolonce Zaměstnavatel u následné žádosti o povolení k pobytu/prodloužení pobytu podané každým z těchto cizinců již na území České republiky.

Žádáme povinný orgán o sdělení výše poplatku za rozsáhlé vyhledávání informací.“

Ředitelství služby cizinecké policie posoudilo žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a konstatovalo následující: Rozdíl mezi osmi sty a osmi tisíci záznamy vznikl způsobem, jak byl nastaven selekt. Selekt na původních 800 záznamů byl striktně nastaven dle parametru adresy zaměstnavatele – Washingtonova 1567/25, Praha 1. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika vkládání údajů do kolonky zaměstnavatel (položka Zaměstnavatel je nepovinná), je nutné vždy vycházet z názvu daného subjektu (včetně jeho variací). V dotazu je uvedeno sídlo společnosti, nicméně do kolonky adresy se zapisují i případné pobočky společnosti. Původní selekt byl tedy chybný a negeneruje celkový počet osob studujících u dané společnosti, ani reprezentativní vzorek, a výsledná data nelze tedy v žádném případě využít pro analytické závěry. Nicméně pokud budete trvat na analýze původních 800 záznamů, které z našeho hlediska nejsou úplné, sdělujeme, že povinný subjekt není schopen z dat, která má k dispozici, jednoduchou procedurou získat data ve struktuře, kterou požadujete. Ze záloh CIS, které má povinný subjekt k dispozici, je možné zjistit statistiku toho, jaké školy se objevují u žádostí prvovstupových a jaké se objevují u žádostí následných, ale není možné tyto dvě informace propojit tak, aby se automaticky vygenerovala data ve vámi požadované formě. To znamená, že 802 záznamů je omezená množina informací generovaná na základě vyplněných údajů v adrese zaměstnavatele. Osoby, které neměly vyplněné údaje v adrese zaměstnavatele v požadovaném rozsahu, do statistické sestavy nebyly zahrnuty.

Povinný subjekt Vás v souvislosti s pokynutím údaje v položce Zaměstnavatel rovněž upozornil, že v rámci vyhledávání musí povinný subjekt oddělit informace, které lze dle zákona poskytnout od informací, u kterých existuje zákonná překážka pro jejich poskytnutí (např. ochrana práv třetích osob).

Vhledem k tomu, že prověření 800 zahájených řízení a případných dalších následných řízení by zabralo přibližně 5 minut/osoba, požadoval povinný subjekt úhradu za poskytování informací ve výši 16 733,- Kč. Povinný subjekt obdržel Vaší platbu dne 18. listopadu 2022.

Prověřených 802 záznamů přikládá povinný subjekt v příloze, kterou je tabulka, ve které jsou některé položky zaměstnavatele zvýrazněny barevně. Zelenou barvou jsou zvýrazněné položky, kdy řízení ve věci udělení pobytového oprávnění na území České republiky nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve smyslu uděleného pobytu. Červenou barvou jsou zvýrazněné položky, kdy údaj o zaměstnavateli není dostupný (není k dispozici - položka Zaměstnavatel je nepovinná). Modrou barvou jsou zvýrazněny položky, u kterých existuje zákonná překážka pro jejich poskytnutí. K tomuto je vydáno rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

kpt. Bc. Josef Urban
02.02.2023

vytisknout  e-mailem