Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prvosledové hlídky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požádal o následující informace:
Žádám Vás o informace za celé roky 2020, 2021, 2022 pro těchto 7 otázek:
1. Počet policistů v Praze.
2. Počet hlídkových policistů v Praze.
3. Počet prvosledových policistů v Praze.
4. Jaký byl průměrný dojezdový čas prvosledových hlídek v Praze na události typu FHQ?
5. Kolik bylo přijato oznámení na tísňovou linku 158 s použitím nože či střelné zbraně v Praze?
6. Kolik bylo přijato oznámení na tísňovou linku 158 s uložením nástražného výbušného systému / bomby v Praze a kolik z těchto oznámení bylo reálných?
7. Kolik bylo přijato oznámení na tísňovou linku 158 nebo událostí s podtématem AMOK, Aktivní střelec, v Praze?


Žádám Vás o informace k obecné položeným otázkám:
1. Počet jakých cvičení a v jakých letech se s podtématem AMOK, Aktivní střelec, v Praze odehrálo a kolik policistů z prvosledových hlídek Prahy se cvičení účastnilo?
2. Jaké mimořádné události s podtématem AMOK, Aktivní střelec, se v Praze odehrály a v jakých letech?
3. V jakém předpisu jsou definovány prvosledové hlídky?
4. V jakém předpisu je definováno vybavení prvosledových hlídek?
5. V jakém předpisu je stanoven rozsah výcviku prvosledových hlídek?
6. V jakém předpisu je stanoven obsah výcviku prvosledových hlídek a kdo obsahovou stránku tvoří?
7. V jakém předpisu je stanoveno kolik nábojů má v rámci výcviku vystřílet a kolik výcviků má absolvovat policista prvosledové hlídky zařazený v Praze za rok?
8. Jaký počet nábojů v rámci výcviku vystřílí průměrně policista prvosledové hlídky zařazený v Praze za rok?
9. Jaké střelné zbraně mají prvosledové hlídky ve výbavě a jsou k jejich použití proškoleni všichni policisté prvosledových hlídek v Praze?
10. Kolik prvosledových hlídek je v době nepřetržité služby ve výkonu v Praze a jak jsou v Praze rozděleni?
11. Jaký je předpokládaný dojezdový čas v případě mimořádné události v Praze u pražské zásahové jednotky, URNY, SPJ?
12. Rozdíl mezi OHS a PMJ“.


Vzhledem k tomu, že požadované informace spadají do působnosti různých útvarů Policie České republiky, byla žádost rozdělena podle této působnosti v souladu s článkem 4 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 32/2021, o zajišťování svobodného přístupu k informacím. V části nepodtržených otázek byla žádost  postoupena k přímému vyřízení Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy. Ostatní (podtržené) body žádosti jsou vyřizovány Policejním prezidiem ČR (i za Útvar rychlého nasazení Policie České republiky) a žadateli k nim byly sděleny následující informace: 

3.V jakém předpisu jsou definovány prvosledové hlídky?
Odpověď: V čl. 45 pokynu policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti (dále jen "PPP č. 130/2020").

4. V jakém předpisu je definováno vybavení prvosledových hlídek?
 Odpověď: V čl. 48 PPP č. 130/2020, příloha č. 5 k tomuto pokynu. 

5. V jakém předpisu je stanoven rozsah výcviku prvosledových hlídek?   
Odpověď: V čl. 47 PPP č. 130/2020.

6. V jakém předpisu je stanoven obsah výcviku prvosledových hlídek a kdo obsahovou stránku tvoří?
Odpověď: V čl. 47 PPP č. 130/2020, kde je uvedeno, že obsah, rozsah, formy a metodiku výcviku prvosledových hlídek metodicky usměrňuje a sjednocuje ředitelství služby pořádkové policie v součinnosti s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy.

11. Jaký je předpokládaný dojezdový čas v případě mimořádné události v Praze u URNY?
K této otázce vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 1. 2. 2023

vytisknout  e-mailem