Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrované skutky sexuálního nátlaku a znásilnění

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace: 

„1. Kolik trestných činů kvalifikovaných (kvalifikovatelných) jako sexuální nátlak bylo v uplynulém roce 2021 oznámeno?
2. U kolika činů kvalifikovaných (kvalifikovatelných) jako sexuální nátlak došlo v uplynulém roce 2021 k:
a) odložení z důvodu jejich promlčení?
b) zastavení trestního stíhání z důvodu jejich promlčení?

3. Kolik trestných činů kvalifikovaných (kvalifikovatelných) jako znásilnění bylo v uplynulém roce 2021 oznámeno?
2. U kolika činů kvalifikovaných (kvalifikovatelných) jako znásilnění došlo v uplynulém roce 2021 k:
a) odložení z důvodu jejich promlčení?
b) zastavení trestního stíhání z důvodu jejich promlčení?

(Informace mohou být vyjádřeny jak číselně, tak procentuálně.)“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce k bodům 1 a 3 sdělila, že statistika kriminality neeviduje oznámení konkrétního skutku, eviduje pouze registrované skutky, tj. takové skutky, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení. Nelze tedy sdělit, kolik skutků bylo oznámených ani procentuální údaj.

Dále k jednotlivým bodům žádosti pak povinný subjekt sdělil následující:
Údaje za rok 2021:

ad 1) Počet registrovaných skutků sexuálního nátlaku (§ 186 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (dále jen „TZ“)): 82,
ad 2. a) počet odložených věcí (§ 159a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „TŘ“), je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11 odst. 1 písm. b) TŘ: 0,
ad 2. b) počet zastavených trestních stíhání (§ 172 odst. 1 písm. d) TŘ), je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11 odst. 1 písm. b) TŘ: 0.

ad 3) Počet registrovaných znásilnění (§ 185 TZ): 773,
ad 2. a) počet odložených věcí (§ 159a odst. 2 TŘ), je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11 odst. 1 písm. b TŘ: 5,
ad 2. b) počet zastavených trestních stíhání (§ 172 odst. 1 písm. d) TŘ), je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11 odst. 1 písm. b) TŘ: 0.

K výše uvedenému dále povinný subjekt konstatoval, že odložení z důvodu promlčení statistika kriminality samostatně neeviduje, stejně jako neeviduje zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení. Informace bylo nutné získat manuálním způsobem ze spisového materiálu, které v daném období Policie ČR vedla. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo nutné získat informace ze spisového materiálu, který se musel vyhodnotit a analyzovat. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Tedy tyto informace poskytl povinný subjekt nad rámec informační povinnosti. V případě, že by se jednalo o jinou kategorii trestné činnosti, u které je daleko větší počet skutků, nebylo by možné data takto poskytnout, jelikož by se jednalo o rozsáhnou analýzu, což by představovalo vytváření nových informací, na jejichž poskytování se informační povinnosti na základě ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 12. 2022

vytisknout  e-mailem