Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna pracovní doby

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

1) Kolika policistům z oddělení kontroly ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen „oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR“) byla změněna pracovní doba ze strany služebního funkcionáře v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?

2) Kolik policistů z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR si žádalo o změnu pracovní doby v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?

3) Kolika výše uvedeným policistům nebylo v žádosti vyhověno v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?

4) Kolik policistů z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR mělo k 1. 11. 2019 rozvrženou pracovní dobu dle čl. 1 odst. 1 ZPPP č. 114/2009, kterým se stanoví doba služby a pracovní doba?

5) S kolika policisty z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR byla řešena škodní událost v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019? Jak byly škodní události s policisty vyřešeny?

6) Kolika policistům z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR byla do 3 měsíců po vyřešení škodní události udělena odměna v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?

Zároveň žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání kopie dokumentu z roku 2017, ve kterém policisté oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR podepsali, že nejsou ze strany … .šikanováni.“

Policie České republiky žadateli poskytla následující informace:

K bodu č. 1): V letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019 byla změněna doba služby deseti příslušníkům z oddělení kontroly Ředitelství pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen „ŘSZBM PP ČR“).

K bodu č. 2): V osobních spisech bylo dohledáno 9 žádostí o změnu doby služby na oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019.

K bodu č. 3): Bylo vyhověno všem žádostem dohledaným v osobních spisech (tzn. 9 příslušníkům).

K bodu č. 4): Z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR měl jeden policista k 1. 11. 2019 rozvrženou dobu služby podle čl. 1 odst. 1 ZPPP č. 114/2009, kterým se stanoví doba služby a pracovní doba.

K bodu č. 5): ŘSZBM PP ČR řešilo v letech 2017, 2018, 2019 jednu škodní událost. Škodní událost byla uzavřena po uhrazení škody policistou bez potrestání.

K bodu 6): Jednomu policistovi byla do 3 měsíců po vyřešení škodní události udělena odměna.

K požadovanému dokumentu z roku 2017 lze uvést, že tento dokument nevznikl jako dokument Policie České republiky a nevznikl ani její činností, není proto evidován v jednacím protokolu. Dokument byl soukromou iniciativou policistů oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR. Z tohoto důvodu se informační povinnost ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na uvedený dokument nevztahuje.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 3. 2020

vytisknout  e-mailem