Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průkazy

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal „poskytnutí informace o počtu držitelů zbrojních průkazů dle pohlaví, a to jak agregátně tak i ve vztahu k jednotlivým skupinám ZP“ k datu 31. prosince 2019.

Policie České republiky konstatovala, že statisticky sleduje celkové počty držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a podle krajských ředitelství policie a Policejního prezidia České republiky, a proto poskytla žadateli tuto informaci v následující tabulce.

Útvar

Celkem

Muži

Ženy

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

35 264

31 061

4 203

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

45 251

40 803

4 448

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

27 392

24 769

2 623

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

21 615

19 531

2 084

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

 7 700

6 995

  705

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

20 920

19 090

1 830

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

11 479

10 335

1 144

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

14 584

13 326

1 258

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

12 043

11 077

966

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

16 832

15 443

1 389

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

33 377

30 526

2 851

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

18 623

16 923

1 700

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

23 544

21 420

2 124

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

16 812

15 387

1 425

Policejní prezidium České republiky

      16

      15

       1

Celkem

  305 452

 276 701

  28 751

Povinný subjekt dále sdělil žadateli, že nedisponuje požadovanými informacemi o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a zároveň podle skupin zbrojních průkazů. Takovou statistiku nevede, protože uvedené statistické údaje k plnění svých úkolů nepotřebuje. Informační systém Centrální registr zbraní provozovaný Policií České republiky sice obsahuje jak údaje o držitelích zbrojních průkazů ve vztahu k jejich jednotlivým skupinám, tak údaje o pohlaví držitelů zbrojních průkazů, avšak není vybaven funkcionalitou, která by umožňovala tyto údaje strojově vyhledat a sestavit do podoby požadovaných informací. Povinný subjekt by musel požadované informace nově vytvořit a v této souvislosti konstatoval, že informační systém Centrální registr zbraní umožňuje vytváření statistických přehledů pouze k momentu zadání dotazu, nikoli zpětně, tj. k jakémukoli předchozímu momentu, například k datu 31. prosince 2019. Povinný subjekt shledal dva postupy vytvoření požadovaných informací. První postup předpokládá zpracování speciálního počítačového programu, který by umožnil požadované informace automaticky vyhledat v informačním systému Centrální registr zbraní a sestavit je v požadované struktuře, druhý postup spočívá v mechanickém vyhledání a sestavení požadovaných informací na základě fyzické prověrky každého jednotlivého záznamu obsaženého v tomto informačním systému.   

Povinný subjekt dále konstatoval, že první uvedený postup považuje za vytváření nové informace a že takovou povinnost mu zákon č. 106/1999 Sb. neukládá, zatímco druhý uvedený postup považuje za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky shledalo, že informační systém Centrální registr zbraní aktuálně obsahuje 690 402 záznamy a na základě zkušební prověrky vzorku několika set záznamů kvalifikovaně odhadlo, že prověrka jednoho záznamu si vyžádá minimálně 2 sekundy času, to znamená, že vyhledání a sestavení požadovaných informací by trvalo přinejmenším 383 celé hodiny. V této souvislosti povinnému subjektu nezbylo než požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. Vzhledem k tomu, že žadatel v zákonné lhůtě požadovanou úhradu nezaplatil, povinný subjekt předmětnou žádost ve vztahu k informacím o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a zároveň podle skupin zbrojních průkazů odložil.   

PhDr. Jiří Vokuš, 27. dubna 2020

vytisknout  e-mailem