Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vozidla

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace: 

„ …ve věci vozidel Škoda Octavia RZ 2C80469, Škoda Fabia RZ 2AK6428:

1) Byl Váš odbor, jako provozovatel vyzván k zaplacení určené částky za přestupek spáchaný výše uvedenými vozidly v letech 2015 až 2020?

2) Pro porušení jakých zákonných ustanovení byly tato výzvy zaslána?

3) Jaký orgán (úřad) a pod jakým jejich číslem jednacím zaslal výzvu provozovateli k zaplacení určené částky za přestupek?

4) Pod jakým číslem jednacím jsou/byly předmětné výzvy vedeny/zadokumentovány?

5) Kam a komu byla věc postoupena k vyřízení?

6) Jak byla předmětné řízení ukončena?

7) Kdy byla předmětné řízení ukončena?

8) S jakým verdiktem a postihem byla předmětné řízení ukončena?

Policie České republiky žadatelce sdělila následující informace:

Vozidlo RZ 2AK6428 neprochází evidencí Policie České republiky.

K vozidlu RZ 2C80469 uvádíme na základě vyjádření Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky následující informace:

  1. Byl Váš odbor, jako provozovatel vyzván k zaplacení určené částky za přestupek spáchaný výše    uvedenými vozidly v letech 2015 až 2020?

Ne, k vozidlu RZ 2C80469 byla doručena Správě logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky „Žádost o sdělení údajů k osobě“.

  1. Pro porušení jakých zákonných ustanovení byly tato výzvy zaslána?

 Porušení zákazu zastavení v místě, kde to bylo zakázáno vodorovnou dopravní značkou č. V 12c "Zákaz zastavení“.

  1. Jaký orgán (úřad) a pod jakým jejich číslem jednacím zaslal výzvu provozovateli k zaplacení určené částky za přestupek?

Magistrát města Mostu, Odbor správních činností, č.j. MmM/071212/2018/OSČ-P/ŠP

  1. Pod jakým číslem jednacím jsou/byly předmětné výzvy vedeny/zadokumentovány?

PPR-20930/ČJ-2018-990661

  1. Kam a komu byla věc postoupena k vyřízení?

Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje.

V rámci tohoto ředitelství byla věc zaevidována pod č. j. KRPU- 22272/ČJ-2018-0408UO.

Na základě podkladů tohoto ředitelství uvádíme odpovědi k dalším bodům Vaší žádosti:

  1. Jak byla předmětné řízení ukončena?

Věc byla odložena dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů – zjištěna komunikační závada v dopravním značení

  1. Kdy byla předmětné řízení ukončena?

Dne 4. 9. 2018

  1. S jakým verdiktem a postihem byla předmětné řízení ukončena?

Viz odpověď ad 6).                              

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 23. 3. 2020

vytisknout  e-mailem