Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná zakázka

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

Sděluji, že jsem se seznámil s informacemi obsaženými v článku pod tímto odkazem: https://www.novinky.cz/domaci /clanek/velky-bratr-jde-do-ceska-policie-dostane-technologii-na-rozpoznavani-tvari-40335210, který krom jiného uvádí: „Jednu z částí systému, která rozpoznává obličeje, bude mít do konce tohoto roku k dispozici česká policie, společnost vyhrála soutěž vypsanou policejním prezídiem“. Společností v citovaném ustanovení se dle shora uvedeného obsahu článku rozumí obchodní společnost Cogniware, s.r.o., IČ: 02892081, se sídlem na adrese Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8. Jako žadatel uvádím, že mi z mé činnosti, znalosti trhu a zejména veřejně dostupných zdrojů není známo, že by došlo k vypsání (zahájení) výběrového řízení na veřejnou zakázku s takovým předmětem plnění, jak je pojednáno v obsahu shora uvedeného článku. A s ohledem na shora uvedené žadatel požádal:

o poskytnutí dále uvedených informací: 1. Kdy a na profilu kterého konkrétního zadavatele došlo k uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodání technologie rozpoznávání obličejů, jenž je založená na principu umělé inteligence, pro Policii ČR a kterou dle obsahu shora citovaného článku mají do konce roku využívat čeští kriminalisté? 2. S jakým výsledkem bylo příslušné výběrové řízení na veřejnou zakázku ukončeno?

Policie České republiky žadateli k jednotlivým bodům sdělila:

1. Veřejná zakázka s názvem "Pořízení SW na rozpoznávání obličejů" byla uveřejněna na profilu zadavatele Ministerstva vnitra Národní elektronický nástroj (NEN) dne 20.5.2019 s termínem pro otevírání nabídek dne 24.6.2019.

2. Výběrové řízení bylo ukončeno uzavřením rámcové dohody (RD) s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku (AUTOCONT a.s., IČO: 04308697). RD byla zveřejněna v registru smluv dne 28.1.2020.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 20. 10. 2020

vytisknout  e-mailem