Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestné činy z nenávisti

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala „poskytnutí statistických údajů ohledně trestných činů z nenávisti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12.  2019“, a to z evidenčně statistického systému kriminality provozovaného Policií České republiky. Ve své žádosti dále uvedla:

„Prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. kolik  trestných  činů  z  nenávisti  bylo  v  loňském  roce  spácháno  celkem,   kolik  dle následujících §§:

  § 352 odst. 2, § 355, § 356, § 400, § 401, § 402, § 403, § 404, § 405,  §140 odst. 1 a 2, 3 písm. g),  § 141 odst. 1, 2,  § 145 odst. 1, 2 písm. f),  § 146 odst. 1, 2 písm. e),  § 149 odst. 1, 2 písm. c),  § 170 odst. 1, 2 písm. b),  § 171 odst. 1, 3 písm. b),  § 172 odst. 1 a 2, 3 písm. b),  § 175 odst. 1, 2 písm. f),  § 183 odst. 1, 3 písm.  b),  § 185,  § 186, § 228 odst. 1 a 3 písm. b),  § 272 odst. 1, 2,  § 329 odst. 1, 2 písm. b), § 353 odst. 1, 2, § 354 odst. 1, 2,

 1. jaká byla motivace pachatelů – prosím o detailní členění (proti Romům, muslimům, cizincům atd. dle možností ESSK), nežádáme informace o národnosti poškozených, které policie neeviduje

 1. jaká byla typologie pachatelů: věk, pohlaví, zaměstnání, recidiva, alkohol, občanství, příznivec krajní pravice

 1. jaká byla typologie obětí: věk, pohlaví, zaměstnání, občanství, (případně vztah mezi oběťmi a pachateli)

 1. jaká byla typologie případu: místo spáchání (veřejný prostor, domov, práce ...), čas, region (město, okres, kraj), obvodní oddělení, které případ šetří

 1. způsobená škoda

 1. jakým způsobem byla věc skončena (zda byl podán NPO, zda byla podána obžaloba, zda byl vynesen rozsudek).“

Žadatelka dále upřesnila svou žádost tak, že požaduje, aby požadované údaje byly poskytnuty:

„1) v  jednom excelovém souboru, tak aby bylo možné identifkovat, který trestný čin spáchalo kolik pachatelů a na kolika obětech, z jakých důvodů, jaká vznikla škoda, atd.

2) o všech skutkových podstatách trestných činů z nenávisti, které byly v daném období zaznamenány policií. Dle našich poznatků policie disponuje údaji i ve vztahu ke kvalifikovaným skutkovým podstatám (viz příloha TČ z nenávisti).

3) Ze systému ESSK, včetně číselníků, tak jak nám byly poskytnuty v loňském roce (pro informaci rozsah v loňském roce poskytnutých dat posílám v příloze. Jedná se o

 • Id_skutky
 • Id_pachatel
 • Souběhový paragraf tr. zákoníku
 • Kód objektu napadení
 • Čj
 • Taktické hledisko (náhodná osoba, jiná osoba apod…)
 • Sociální hledisko oběti
 • Struktura skupiny
 • Věkové složení skupiny taktické hledisko skupiny
 • Další složení skupiny
 • Vztah oběti k pachateli
 • Okres – místo spáchání TČ
 • Útvar – místo spáchání TČ
 • Doba spáchání TČ
 • Datum dokonání TČ“

Policie České republiky poskytla žadatelce požadované statistické údaje. V této souvislosti považovala za nezbytné připojit k poskytnutým statistickým údajům následující poznámky:

Poskytnuté statistické údaje obsažené v evidenčně statistickém systému kriminality provozovaném Policií České republiky vycházejí z prvotních poznatků, jež policejní orgány Policie České republiky získaly v přípravném řízení a jež se v dalším průběhu trestního řízení nemusely potvrdit nebo se je nepodařilo prokázat. Evidenčně statistický systém kriminality provozovaný Policií České republiky neobsahuje údaje o podání obžaloby ani o rozsudku, a proto povinný subjekt nemůže tyto údaje žadatelce poskytnout.

PhDr. Jiří Vokuš, 25. února 2020

vytisknout  e-mailem