Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestná činnost cizinců

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací, jež jsou „obsažené v dokumentech PČR nebo dalších souvisejících materiálech, kterými PČR disponuje:

„České sdělovací prostředky publikovaly převážně během roku 2019 velice znepokojivé zprávy o cizincích napadajících občany ČR. Namátkou bych uvedl kauzy, které níže specifikuji s odkazem na informace ve sdělovacích prostředcích:

1. z Olomouce (bodné rány nožem; skupina pachatelů)

https://www.expres.cz/zpravy/olomouc-pobodany-mladik-skupinacizincu-policie.A190203_182001_dx-zpravy_vlt

2. Přerova (brutální napadení muže)

https://olomoucka.drbna.cz/krimi/12533-muze-napadla-v-centru-sestice-cizincu-vyvazl-s-krvavym-zranenim.html

https://www.mpprerov.eu/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=209082&slozka=195126&xsekce=197693&as4uOriginalDomain=www.mpprerov.eu&as4u_protocol=https&

3. Plzně (útok nožem)

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/v-plzni-pobodali-cizinci-mladika-na-ulici-40252264

4. Terezína (znásilnění) aj. měst, vesnic ČR.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soud-znasilneni-terezin-migrant-lybijec.A190911_104654_domaci_knn;

https://tn.nova.cz/clanek/cizinec-mel-ubodat-sve-krajany-celi-obvineni-z-dvojnasobne-vrazdy.html;

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-obvinila-18leteho-mladika-ktery-v-praze-na-ulici-pobodal-dva-lidi-40294284;

5. Jak dopadlo vyšetřování výše uvedených případů a také dalších obdobných kauz mj. z r. 2019. Ze kterých zemí pocházeli pachatelé, uveďte jejich jména, jakého byli vyznání (pokud se k němu v průběhu vyšetřování přihlásili a je taková informace známa).

6. Prosím o zaslání statistiky, která by prokazovala rostoucí nebo naopak klesající či stagnující trend podobných vážných napadení občanů ČR cizinci v letech 2010 až 2019.

7. Jaká konkrétní, nikoliv obecná, opatření byla přijata tak, aby se podařilo podobné výše popsané závažné kauzy omezit na úplné minimum.

8. Doplňuji, že státy EU, které přistoupily k masovému přijímání cizinců na své území, byly v posledních letech postiženy drastickými útoky v podobném, ne-li přímo totožném stylu.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.

Dne 3. února 2019 policejní orgán Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“) ve stádiu pokusu, a dne 31. srpna téhož roku věc odložil podle § 159a odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“), neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Pachatelé zůstávají až dosud neznámí, jejich státní příslušnost ani další osobní údaje nejsou zjištěny.

Ad 2.

Dne 17. března 2019 policejní orgán Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. a trestný čin výtržnictví podle § 358 odst. 1 téhož zákona a dne 13. června 2019 téhož roku věc odložil podle § 159a odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. Pachatelé zůstávají až dosud neznámí, jejich státní příslušnost ani další osobní údaje nejsou zjištěny. Pátrání po podezřelých trvá.

Ad 3.

Policejní orgán Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ukončil vyšetřování návrhem na podání obžaloby státního příslušníka Ukrajiny pro trestný čin vraždy podle § 140 zákona č. 40/2009 Sb. ve stadiu pokusu. Trestní věcí se dále zabýval Krajský soud v Plzni a Vrchní soud v Praze. Povinný subjekt nedisponuje informací o náboženském vyznání osoby, proti které policejní orgán vedl trestní řízení, neboť tato informace nesouvisí s trestnou činností, pro kterou bylo trestní řízení vedeno.

Ad 4.

Policejní orgán Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ukončil dne 23. srpna 2019 vyšetřování návrhem na podání obžaloby státního příslušníka Libye pro trestný čin znásilnění podle § 185 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní věcí se dále zabýval Okresní soud v Litoměřicích. Povinný subjekt nedisponuje informací o náboženském vyznání osoby, proti které policejní orgán vedl trestní řízení, neboť tato informace nesouvisí s trestnou činností, pro kterou bylo trestní řízení vedeno.

Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ukončil vyšetřování návrhem na podání obžaloby státního příslušníka Ukrajiny pro trestný čin vraždy podle § 140 zákona č. 40/2009 Sb. ve stadiu pokusu. Trestní věcí se dále zabýval Městský soud v Praze. Povinný subjekt nedisponuje informací o náboženském vyznání osoby, proti které policejní orgán vedl trestní řízení, neboť tato informace nesouvisí s trestnou činností, pro kterou bylo trestní řízení vedeno.

Policejní orgán Krajského ředitelství policie Pardubického kraje vede trestní řízení proti státnímu příslušníku Ukrajiny obviněnému z trestného činu vraždy podle § 140 zákona č. 40/2009 Sb. spáchaného v Opatovicích nad Labem na dvou poškozených, státních příslušnících Ukrajiny. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno. Povinný subjekt nedisponuje informací o náboženském vyznání osoby, proti které policejní orgán vede trestní řízení, neboť tato informace nesouvisí s trestnou činností, pro kterou je trestní řízení vedeno.

Policejní orgán Krajského ředitelství policie Pardubického kraje vede trestní řízení proti občanu České republiky obviněnému z trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 zákona č. 40/2009 Sb., kterým měl ve Vysokém Mýtě způsobit smrt jednoho poškozeného, a z trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 zákona č. 40/2009 Sb., kterého se měl dopustit na stejném místě vůči jedné poškozené. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno. Povinný subjekt nedisponuje informací o náboženském vyznání osoby, proti které policejní orgán vede trestní řízení, neboť tato informace nesouvisí s trestnou činností, pro kterou je trestní řízení vedeno.

Ad 5.

Viz ad 1., 2., 3. a 4.

Povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí předmětné žádosti v jejích bodech č. 3. a 4. ve vztahu k požadovaným informacím o jménech osob, proti kterým policejní orgány Policie České republiky vedly nebo vedou trestní řízení.  

Povinný subjekt vyzval žadatele, aby svou žádost upřesnil ve vztahu k informacím požadovaným o dalších obdobných kauzách mimo jiné z roku 2019, tj. aby jednak jednoznačně definoval kritéria, na základě kterých lze určit další podobné kauzy, jež jsou předmětem jeho zájmu, a jednak uvedl konkrétní časové rozmezí, k němuž se mají požadované informace o těchto kauzách vztahovat. Vzhledem k tomu, že žadatel výzvě nevyhověl, povinný subjekt rozhodl o odmítnutí předmětné žádosti o informace rovněž ve vztahu k informacím požadovaným v jejím bodu č. 5 ohledně dalších obdobných kauz mimo jiné z roku 2019.

Ad 6.

Povinný subjekt poskytl žadateli statistické údaje o trestných činech spáchaných cizinci na území České republiky v letech 2010 až 2019 v členění podle jednotlivých druhů kriminality a některých vybraných trestných činů. V této souvislosti sdělil žadateli, že evidenční systém statistiky kriminality provozovaný Policií České republiky neeviduje oběti trestných činů ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, nýbrž objekty napadení. Objektem napadení je konkrétní objekt, proti kterému směřuje útok pachatele, tj. např. osoba, dům, motorové vozidlo, veřejný zájem atd. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nedisponuje požadovanými statistickými údaji o trestných činech spáchaných cizinci, jejichž oběťmi byli občané České republiky. Požadovanou statistiku by bylo možno sestavit pouze na základě analýzy jednotlivých trestních spisů zpracovávajících delikty cizinců, jejichž statistický přehled je uveden v přiložené tabulce. Povinný subjekt konstatoval, že sestavení požadované statistiky by představovalo vytvoření nové informace a že zákon č. 106/1999 Sb. mu takovou povinnost neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 zmíněného právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací

S ohledem na předmět žadatelova zájmu povinný subjekt poskytl žadateli ještě statistické údaje o deseti trestných činech nejčastěji spáchaných cizinci na území České republiky v letech 2010 až 2019 v pořadí podle roku 2019. 

Ad 7.

Policejní orgány Policie České republiky provádějí veškeré úkony v trestním řízení a činí veškerá nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti, jak jim to ukládá zákon č. 141/1961 Sb. bez ohledu na to, zda pachatelem trestného činu anebo jeho obětí je občan České republiky nebo cizinec. Přehled preventivních aktivit Policie České republiky viz https://www.policie.cz/web-prevence.aspx.                                                                                                                                                                                               

PhDr. Jiří Vokuš, 11. května 2020

vytisknout  e-mailem