Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pátrání po vozidlech

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

a) Jakým způsobem je možné požádat Policii České republiky o pátrání po vozidle na území České republiky a dále mimo území České republiky?

b) Kdo je oprávněn podat žádost Policii České republiky k pátrání po vozidle na území České republiky a dále mimo území České republiky?

c) Jak postupuje Policie České republiky při zajištění vozidla na území jiného státu mimo Evropskou unii a jeho vydání na území České republiky?

d) Které právní normy stanoví postup Policie České republiky, při zajišťování a vydání motorového vozidla do České republiky, a to z území státu ležícího v Schengenském prostoru a dále mimo něj?

g) Je podmínkou, aby k zajištění motorového vozidla ze strany Policie České republiky na území jiného státu, předala oprávněná osoba informace o konkrétním místě výskytu (státu, případně správní oblasti) zajišťovaného motorového vozidla?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Ad a)

Pátrání po vozidle, které bylo odcizeno na území České republiky nebo mimo něj je zahájeno na základě oznámení, které lze podat na kterékoliv součásti Policie České republiky. Oznámení lze podat osobně, písemně nebo jinou formou, policie zahajuje pátrání po ověření základních skutečností případu.

Ad b)

Trestní oznámení nebo jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, může podat jakákoliv osoba na kterékoliv součásti Policie České republiky.

Ad c)

Policie České republiky postupuje podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Ad d)

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Ad g)

Aby bylo vozidlo zajištěno na území cizího státu, musí být vedeno v příslušném mezinárodním pátracím systému. Není podstatné, zda je vypátráno na základě vlastního šetření zahraničních policejních orgánů, na podnět vlastníka vozidla (oprávněné osoby) nebo na základě jiné informace předané Policii České republiky. Policie poté postupuje cestou mezinárodní policejní spolupráce, vlastník (oprávněná osoba) je o zajištění vozidla a dalším postupu vyrozuměn.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 26. 6. 2020

vytisknout  e-mailem