Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní způsobilost

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících statistických údajů „za roky 2015-2019: 

1) Kolik příslušníků Policie ČR bylo za období let 2009-2014 (vždy za jednotlivé roky) vysláno k ověření osobnostní způsobilosti dle § 3 vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru? Jedná se mi o případy, kdy byla podána žádost služebním funkcionářem.

2) Kolik příslušníků Policie ČR bylo na základě provedeného vyšetření v jednotlivých letech propuštěno podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb.?

3) Kolik příslušníků Policie ČR celkem bylo vždy k 1. lednu uvedeného roku členy bezpečnostního sboru?“

Žadatelka dále poptávala následující informace:

„4) Jakou policejní praxi má vedoucí psycholog pplk. Mgr. Vladimír Voska? Tedy:

a) Od kdy je ve služebním poměru?

b) Kdy, kde a na kolik let podstoupil základní odbornou přípravu policisty?

c) Kdy a kde studoval psychologii?

d) Jaká je jeho profesní dráha v Policii ČR, tedy:

aa) Kdy, kde a jak dlouho sloužil?

bb) U jakých útvarů od kdy do kdy sloužil?

cc) Kdy, kde a jak dlouho působil jako psycholog?“

Policie České republiky shledala rozpor v návětí předmětné žádosti o informace a v textu jejího bodu č. 1), k němuž se vztahují rovněž body č. 2) a č. 3) této žádosti. Rozpor spočívá v tom, že zatímco v návětí žádosti se žadatelka domáhala statistických údajů za roky 2015-2019, v textu bodu č. 1 požadovala tytéž statistické údaje za roky 2009-2014. V této souvislosti  povinný subjekt konstatoval, že statistické údaje požadované v bodech č. 1), 2) a 3) předmětné žádosti o informace byly v minulosti již poskytnuty jinému žadateli a jsou zveřejněny na adrese https://www.policie.cz/clanek/osobni-zpusobilost.aspx, tj. na webu Policie České republiky. Ve vztahu k uvedeným bodům žádosti proto odkázal žadatelku na zveřejněnou informaci. Ve vztahu k návětí žádosti povinný subjekt poskytl žadatelce následující informace:

Ad 1)

Podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 487/2004 Sb.“), je důvodem zjišťování osobní způsobilosti jednání příslušníka, na jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby v bezpečnostním sboru. Psycholog bezpečnostního sboru zjišťuje osobnostní způsobilost příslušníka z výše uvedeného důvodu na základě písemné žádosti služebního funkcionáře (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 487/2004 Sb.).

Počet zjišťování osobní způsobilosti příslušníků Policie České republiky

podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb.

Rok

Počet

2015

18

2016

5

2017

3

2018

2

2019

6

     

Ad 2)

Podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), příslušník musí být propuštěn, jestliže podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Počet příslušníků Policie České republiky propuštěných ze služebního poměru

podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb.

Rok

Počet

2015

7

2016

4

2017

0

2018

0

2019

0

Ad 3)

Počet příslušníků Policie České republiky k 1. lednu uvedeného roku

Rok

Počet

2015

39 497

2016

40 055

2017

40 389

2018

40 152

2019

40 401

Ad 4)

Vedoucí psycholog Policie České republiky plk. Mgr. Vladimír Voska

a) je ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky od roku 2008,

b) absolvoval základní odbornou přípravu roku 2009 ve Školském účelovém zařízení Ministerstva vnitra České republiky v Praze – Ruzyni v trvání kratším než jeden rok,

c) studoval obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1993 až 1999,

d) aa) byl v roce 2008 zařazen jako psycholog na oddělení vedoucího psychologa personálního pracoviště Policejního Prezidia České republiky a působí tam doposud,

d) bb) viz ad 4) d) aa),

d) cc) viz ad 4) d) aa).

  

PhDr. Jiří Vokuš, 25. února 2020

vytisknout  e-mailem