Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Držitelé zbrojních průkazů

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel ve své žádosti uvedl:
„Dovoluji si doplnit svou žádost o informace ze dne 15. 1. 2020, kdy jsem žádal o poskytnutí informace o počtu držitelů zbrojních průkazů dle pohlaví, a to jak agregátně tak i ve vztahu k jednotlivým skupinám ZP k datu 31. 1. 2019.


Vzhledem k tomu, že nejsou veřejně dostupné ani starší informace, žádám o poskytnuté těchto dat také k 31. 1. 2004, 31. 1. 2009, 31. 1. 2014, a to ve všech případech jak agregátně tak i v rámci jednotlivých skupin ZP mimo sk. F.“
Policie České republiky s odvoláním na informace poskytnuté žadateli v rámci vyřízení jeho předchozí žádosti o informace konstatovala, že statisticky sleduje pouze celkové počty držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a podle krajských ředitelství policie a Policejního prezidia České republiky. Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky zpracovává tuto statistiku od roku 2011 vždy k datu 30. června a 31. prosince každého kalendářního roku. Také všechny další statistické přehledy v působnosti ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky jsou periodicky zpracovávány ke dvěma výše uvedeným datům. Povinný subjekt nemůže žadateli poskytnout požadované informace o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví k jednotlivým v žádosti uvedeným datům, neboť jimi nedisponuje a nemůže je ani zpětně vytvořit. Informační systém Centrální registr zbraní provozovaný Policií České republiky od 1. července 2014 umožňuje vytváření statistických přehledů pouze k momentu zadání dotazu, nikoli zpětně, tj. k jakémukoli předchozímu momentu. Povinný subjekt proto poskytl žadateli v následujících tabulkách alespoň informace o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů k datům 31. prosince 2004 [ad a)] a 31. prosince 2009 [ad b)] v členění podle krajů a informace o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle krajů a podle pohlaví k datu 31. prosince 2014 [ad c)]:


a)
 

Úvar

 Celkem

Správa hl. města Prahy

45 204

Správa Středočeského kraje

41 648

Správa Jihočeského kraje

29 118

Správa Západočeského kraje

30 580

Správa Severočeského kraje

31 820

Správa Východočeského kraje

29 120

Správa Jihomoravského kraje

61 479

Správa Severomoravský kraje

39 309

Policejní prezidium České republiky

30

Celkem

308 308

       
b)
 

Útvar

Celkem

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

44 841

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

44 737

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

26 267

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

21 159

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

8 074

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

22 099

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

11 451

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

14 445

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

12 113

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

16 428

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

33 518

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

17 316

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

21 499

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

16 163

Policejní prezidium České republiky

38

Celkem

310 148

c)
 

Útvar

Celkem

Muži

Ženy

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

35 169

31 309

3 860

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

43 052

39 338

3 714

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

25 718

23 621

2 097

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

21 058

19 341

1 717

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

7 780

7 125

655

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

20 693

19 054

1 639

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

10 901

9 970

931

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

13 923

12 888

1 035

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

11 452

10 695

757

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

16 094

15 005

1 089

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

31 431

29 072

2 359

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

17 199

15 895

1 304

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

21 770

20 090

1 680

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

15 997

14 833

1 164

Policejní prezidium České republiky

37

37

0

Celkem

292 274

268 273

24 001Povinný subjekt dále s odvoláním na informace poskytnuté žadateli v rámci vyřízení jeho předchozí žádosti o informace konstatoval, že nedisponuje požadovanými informacemi o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a zároveň podle skupin zbrojních průkazů k jednotlivým v žádosti uvedeným datům, a nemůže je proto žadateli poskytnout. Povinný subjekt nemůže tyto požadované informace ani zpětně vytvořit, neboť informační systém Centrální registr zbraní provozovaný Policií České republiky umožňuje vytváření statistických přehledů pouze k momentu zadání dotazu, nikoli zpětně, tj. k jakémukoli předchozímu momentu. 
                             
Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. definuje informaci jako jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Žadatelem požadované informace o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví ve vztahu k datům před rokem 2011 a informace o celkovém počtu držitelů zbrojních průkazů v členění podle pohlaví a zároveň podle skupin zbrojních průkazů ve vztahu ke všem v žádosti uvedeným  datům nemají takovou podobu, povinný subjekt jimi v takové podobě nedisponuje a nemůže je ani v této podobě zpětně vytvořit. Sdělil proto žadateli alespoň doprovodnou informaci, že výše uvedené informace, jichž se domáhá, neexistují.


PhDr. Jiří Vokuš, 25. února 2020

vytisknout  e-mailem