Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čtyřkolky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o informaci, která se: 

 „…týká veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky speciálních vozidel-čtyřkolek (ATV) v letech 2020 až 2022“ (systémové číslo NEN: N006/20/V00016330).

Konkrétně žadatelka žádá o poskytnutí těchto informací:

1. Sdělení, k jakým účelům (jakým činnostem, jakým úkolům Policie České republiky) bude požadované plnění určeno.

2. Sdělení, jakým způsobem byla určena technická specifikace plnění a zda proběhly předběžné tržní konzultace.

3. Sdělení, jakým způsobem dospěl povinný subjekt k určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

4. Sdělení, kolik speciálních vozidel-čtyřkolek (ATV) a jaké tovární značky je v současné době v dispozici Policie České republiky.

5. Sdělení, zda je do administrace předmětné veřejné zakázky zapojen externí subjekt (administrátor) a jaká je jeho odměna za prováděné činnosti.“

Policie České republiky žadatelce k jednotlivým bodům sdělila:

K bodu č. 1: Plánovaným cílem je, v souladu s platnou systemizací služebních dopravních prostředků, vybavit útvary policie pro účely plnění úkolů v rámci policejních a bezpečnostních akcí na území České republiky. Čtyřkolky budou nasazovány v rámci plnění úkolů zasahujících policistů v těžko prostupných oblastech, které jsou pro policejní automobily neprůjezdné např. v horských oblastech. Čtyřkolky (ATV) se stávají v poslední době trendem mezi uživateli, čímž dochází ke zvyšování počtu těchto vozidel v provozu. Z toho vyplynul požadavek vybavit Policii České republiky vozidly tohoto typu pro nasazení proti osobám pohybujícím se nedovoleně v zakázaných oblastech nebo osobám páchajícím zde trestnou činnost, dále na pátrání po osobách a do zahraničních misí.

K bodu č. 2: Technická specifikace této zakázky je odvozená od specifikace v minulosti zakoupených čtyřkolek a na základě zkušeností z provozu. Původní specifikace byla, vzhledem k obdobnému charakteru provozu, konzultovaná s horskou službou. Předběžné tržní konzultace neproběhly.

K bodu č. 3: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě poslední uzavřené kupní smlouvy (č.j.PPR-39012-70/ČJ-2019-990640) na dodávky obdobného zboží u Policie České republiky. 

K bodu č. 4: Policie České republiky pro výkon policejních činností v současnosti disponuje celkem 63 kusy čtyřkolek (ATV): BRP/CanAM – 3 ks, Kawasaki – 1 ks, Jumbo – 2 ks, Gladiátor – 57 ks.

K bodu č. 5: Do administrace předmětné veřejné zakázky není zapojen žádný externí subjekt (administrátor), tudíž v souvislosti s touto činností není vyplácená žádná odměna za provádění této činnosti.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 24. 9. 2020

vytisknout  e-mailem