Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní databáze DNA

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

…žádám informace, od kdy je v ČR (u policie) v provozu Národní centrála „DNA“ a kdo do ní má – přístup zda? Nehrozí (riziko) zneužití !?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadatelim následující:

Od poloviny roku 2002 byla v Policii České republiky uvedena do provozu Národní databáze DNA, která je určena pro odhalování a předcházení trestné činnosti. Část Národní databáze DNA, kde se uchovávají genetické profily ve formě alfanumerického kódu, se nazývá CODIS (Combinet DNA Index Systém). Tento software byl vyvinut v USA a je poskytován státním institucím po celém světě, čímž je zaručen standardní provoz a jednotná správa dat. V současné době je používán zhruba ve 40 státech. Smluvní povinnosti stanovené americkou stranou jasně zakazují vstupování třetích osob do databáze. Tím je garantována ochrana před zneužitím osobních údajů v ní obsažených. Vstup do systému databáze je umožněn jen omezenému počtu vyškolených policistů a každá jejich činnost v databázi je monitorována. Tato databáze má vysoký stupeň ochrany před zneužitím.

V Policii České republiky jsou do databáze vkládány pouze DNA profily osob obviněných a odsouzených, dále DNA profily dosud neztotožněných stop zajištěných na místě neobjasněných činů a neznámých mrtvol. V databázi DNA nejsou genetické profily podezřelých či poškozených osob. V okamžiku zproštění obvinění osoby obdrží ústav cestou orgánů činných v trestním řízení požadavek na likvidaci DNA profilu z databáze, která je následně provedena.           

Genetický profil je tvořen pouze unikátní řadou čísel a písmen, ze kterých kromě pohlaví nelze vyčíst žádné jiné údaje.

Databáze pomáhá v objasňování závažné trestné činnosti, ale velkou měrou se podílí také na objasňování bagatelní, ale velmi časté a nepříjemné kriminality (např. vloupání do bytů, aut, apod.), u které je vysoký stupeň recidivy. Tím se daří ztotožňovat např. pachatele sériových trestných činů, které spáchal na celém území České republiky.      

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 17. 5. 2019

vytisknout  e-mailem