Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z trestního řízení

Žadatel se domáhal informací z trestního řízení vedeného NCOZ SKPV: 

„…informace o řízení NCOZ-........... nejlépe v rozsahu

uvedení datumu zahájení trestního řízení
uvedení datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob
uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání
uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob
uvedení typu stíhané/prověřované osoby
uvedení, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu
uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí
uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství
uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce
uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství
uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku
uvedení předpokládané škody
uvedení, zdali došlo k zajištění věci podle  §79 Trestního řádu
uvedení podle jakého odstavce  §79 došlo k zajištění věci
uvedení, kdy zajištění věci podle  §79 nabylo právní moci
uvedení počtu poškozených osob
uvedení typu poškozené osoby
uvedení, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu,
uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení
uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání
uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu
uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal
uvedení názvu a spisové značky soudu, kterému byla obžaloba podána
uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen
uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci
uvedení výsledku trestního řízení před soudem
uvedení výroku o vině a trestu
uvedení datumu pravomocného ukončení věci.


Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Ve věci vedené na NCOZ pod. č.j. NCOZ-........... byly úkony v trestním řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny dne 8. června 2018.
Dozorové státní zastupitelství je Vrchní státní zastupitelství v Praze, kde je spisový materiál veden pod sp.zn. ................
V rámci prověřování podezření ze spáchání trestného činu byly osoby a společnosti vyzvány k vydání věcí podle § 78 odst. 1 trestního řádu a byly provedeny prohlídky jiných prostor a pozemků podle § 82 trestního řádu.
 

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem