Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

„1. Znaleckého posudku č. 2/2/2016, který byl součástí informací k připravované veřejné zakázce Podpora Analyticko Rešeršního a Monitorovacího Systému – ARMS.

2. Smlouvy, která upravuje vztah mezi firmou Datlab a Policií ČR. Tato smlouva je zmíněna v odstavci 4 odpovědi na žádost o informace ....“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytla požadovaný znalecký posudek. Ke druhému bodu žádosti sdělila policie žadateli, že požadovanou smlouvou nedisponuje.

Ve vztahu k vyloučeným (začerněným) informacím povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 28. 11. 2017

vytisknout  e-mailem