Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měření rychlosti

Žadatel se domáhal poskytnutí informace týkající se měření rychlosti a výkonu dohledu nad bezpečnostní a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně požadoval odpovědí na následující otázky: 

 

1. jaká jsou umístění stacionárních radarů (např. zařízení k okamžitému měření rychlosti pomocí indukčních cívek apod.) pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která vlastní nebo provozuje Policie ČR;

2. jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která jsou provozována Policií ČR;

3. v souvislosti s předcházejícím dotazem – která z fungujících úsekových měření jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti; u úsekových měření, která nelze k postihům využívat, žádám o informaci, do kdy nebudou takto využívána, resp. od kdy bude možné k postihu využívat;

4. jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr) dalších technických zařízení zajišťujících dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.), která jsou provozována Policií ČR.

5. umístění zařízení k měření rychlosti, která provozují obecní nebo městské policie v součinnosti s Policií ČR – tedy ta, ke kterým Policie ČR dala souhlas

U všech zařízení prosím uveďte právní důvod provozování – vlastnictví zařízení Policií nebo pronájem s uvedením subjektu, který je vlastníkem zařízení.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a ve vztahu k požadavku pod bodem 5. žádost odložila z důvodu, že se požadované informace nevztahují k její působnosti. K ostatním bodům žádosti sdělila žadateli následující informace:

Policie České republiky v současné době nevlastní ani neprovozuje žádný „stacionární radar“.

Úsekové měřiče rychlosti „využívané“ Policií České republiky:

Úsekové měřiče rychlosti v tunelech - vlastníkem předmětného kamerového systému s měřicí technikou je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). ŘSD však nemá zákonné oprávnění k měření rychlosti, to je v tomto případě plně v kompetenci Policie České republiky. Z tohoto důvodu vlastní měření rychlosti provádí Policie České republiky na základě dohody s ŘSD a je tedy pouze „uživatelem“ instalovaného zařízení:

V tunelech je dopravním značením stanovena nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h, pokud není dopravním značením stanoveno jinak (např. v době dopravního omezení, stavu povrchu vozovky apod.)

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Tunel Lochkov – dálnice D0, obousměrně, 12,4 km, délka 1620 m

Tunel Cholupice (Komořany) – dálnice D0, obousměrně, 9,0 km, délka 1922 m

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Tunel Klimkovice – dálnice D1, obousměrně, 347 km, délka 1 076 m

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Tunel Valík – dálnice D5, obousměrně, 77,7 km, délka 380 m

Úsekové měření rychlosti na dálnici D1 v souvislosti s rekonstrukcí dálnice:

Dálnice D1, obousměrně, úsek Psáře – Soutice, 49 – 56km, nejvyšší dovolená rychlost 80km/h

  • úsekové měření zde bude probíhat až do předpokládaného dokončení stavebních prací (listopad 2017)

Pozn. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky nemá k dispozici GPS souřadnice míst měření, z tohoto důvodu povinný subjekt uvedl v odpovědi žadateli staničení, tedy km.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 25. 8. 2017

vytisknout  e-mailem