Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

„1. Všechny informace, nacházející se ve sbírce (seznamu) všech tak zvaných „interních aktů řízení“ vydané Policejním prezidiem České republiky s informacemi obsahujícími mimo jiné ke každému aktu:

1.1 rok vydání aktu,

1.2 číslo aktu,

1.3 klasifikaci stupně utajení aktu ve smyslu zákona číslo 412/2005 Sb.,

1.4 zda je akt určen pouze pro vnitřní potřebu,

1.5 číslo a rok vydání aktu, kterým byl předmětný akt novelizován,

1.6 datum platnosti aktu,

1.7 možnost či nemožnost poskytnout akt na žádost podle zákona číslo 106/1999 Sb.,

1.8 důvody nemožnosti poskytnout akt na žádost podle zákona číslo 106/1999 Sb. s uvedením, která konkrétní ustanovení kterého konkrétního zákona tato omezení stanoví.

2. Další informace, vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, a to informace, obsažené v záznamu o postupu povinného subjektu při poskytování informací, pořízeném povinným subjektem podle ustanovení § 14 odstavce 6 zákona číslo 106/1999 Sb., při poskytování touto žádostí požadovaných informací.

3. Internetovou adresu, na které povinný subjekt zveřejňuje veškeré povinně zveřejňované informace způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

4. Doprovodné informace v podobě doslovné citace každého jednotlivého příslušného očíslovaného bodu této žádosti o informace, s uvedením, které konkrétní informace a konkrétní jednotlivé příslušné očíslované poskytnuté dokumenty a v nich obsažené informace se ke každému jednotlivému příslušnému očíslovanému bodu této žádosti o informace vztahují a doprovodné informace, ke kterému jednotlivému příslušnému očíslovanému bodu této žádosti o informace se vztahují které konkrétní informace a které konkrétní jednotlivé příslušné očíslované poskytnuté dokumenty a v nich obsažené informace, aby bylo nepochybné, jaké konkrétní informace byly v jednotlivých bodech žádosti žadatelem požadovány a jaké konkrétní informace byly k jakým jednotlivým bodům žádosti povinným subjektem poskytnuty.

5. Doprovodné informace, kolik jednotlivých konkrétních dokumentů s informacemi bylo povinným subjektem poskytnuto a kolik jednotlivých stran s informacemi mají tyto jednotlivé poskytnuté konkrétní dokumenty, aby bylo nepochybné, kolik konkrétních dokumentů s jakým počtem stran s informacemi bylo povinným subjektem poskytnuto.“

Policie České republiky poskytla žadateli všechny poptávaná informace.

PhDr. Jiří Vokuš, 22. dubna 2016

vytisknout  e-mailem