Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Žadatelka se domáhala následujících informací:  

1. Který ředitel ÚDV vykonstruoval stíhání svých zaměstnanců za to, že chtěli vyšetřovat trestné činy komunistických pachatelů podle zákona, a vykonstruovaným obviněním měli být potrestáni a odrazeni od objektivního vyšetřování, a tímto opatřením jim mělo být znemožněno a zabráněno ve vyšetřování trestných činů konkrétních pachatelů?

2. V případě, že by to byla pravda, od koho (fyzická osoba, právnická osoba aj.) takový protiprávní pokyn konkrétní ředitel převzal či obdržel, a v jaké formě (ústně, písemně)?

3. Kolik zaměstnanců ÚDV bylo takto obviněno? (Pokud by to byla pravda.) Která příslušná prokuratura nebo příslušné státní zastupitelství takové případy obvinění vyšetřovaly?

4. Na internetu stálo, že zaměstnanci ÚDV dostali trvalý příkaz pouze „jakoby“ vyšetřovat komunistické pachatele. Dotazuji se, kdo z ředitelů ÚDV nebo osoba mimo ÚDV (odkud?) takový pokyn (příkaz) učinil a kdy (ústně, písemně, příp. pod jakým číslem jednacím)?

5. Kolik případů trestních oznámení na komunistické pachatele za doby od zřízení ÚDV bylo „uklizeno pod koberec“, tedy se vůbec nevyšetřilo a nevyšetřovalo podle zákona (žádám uvést v procentech př. 70%, 60% spod.)?

6. Jaký počet vyšetřovatelů ÚDV byl zaměřen respektive určen k likvidace důkazních listin přímo v archivech, tj. k likvidaci důkazů, které by mohly usvědčit konkrétní komunistické pachatele?

7. Kolik pracovníků ÚDV studovalo při práci vysokou školu a jakého zaměření bylo toto studium (př. veřejná správa, policejní škola, právo, veterina, školství, zdravotnictví, hudba, architektura, divadelní škola aj.)?

8. Rodinám s dětmi nebyly přidělovány byty v letech 1964-1989, ačkoli to zákon o bytech přímo stanovoval v tehdejším zákoně o bytech. Dotazuji se, kolika pracovníkům ÚDV byl přidělen služební byt, a zdali jsou dotyční pracovníci doposud pracovníky ÚDV? Mají takto přidělené byty doposud charakter služebních bytů?

9. Kolik služebních aut (vozidel) bylo poškozeno, resp. zdemolováno při jízdě v rámci pracovní doby u vyšetřovatelů ÚDV v různé míře podnapilého stavu v případech, jestli se staly; a pokud se staly, jaký počet z nich uhradil způsobenou škodu, a dále v jaké výši byla celková škoda vyčíslena, popř. jaké byly SPZ odepsaných rozbitých služebních aut? (Poznámka: internet mívá různý charakter.)

10. Kolik zaměstnanců ÚDV bylo (resp. jsou) bývalými členy KSČ, STB či jiných tajných služeb, agentur, dopisovatelů apod.?

11. Dne 30. 12. 2011 jsem u ÚDV podala tr. oznámení na konkrétní i neznámé komunistické pachatele, toto tr. oznámení jsem doplnila dalšími trestními oznámeními. Vyšetřovatel ÚDV „jakoby“ „vyšetřoval“ pouze část mého trestního oznámení, další část mého tr. oznámení ohledně nezákonného, násilného rozdělení rodiny a rodu nebylo doposud vůbec vyšetřeno podle zákona. Veřejná média dne 09. 05 2016 zveřejnila zprávu o pachatelce Margot Honeckerové, z bývalé NDR, která organizovala násilné rozdělování rodin v NDR. Jednalo se tedy o státní politiku komunistů v komunistických státech. Dotazuji se, kdy bude moje tr. oznámení podle zákona vyšetřeno v uvedené části?

12. Kdy byl ze strany ÚDV podán Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu návrh na vyšetření nepromlčitelných komunistických zločinů proti lidskosti z let 1951-1989 spáchaných v bývalém Československu? Nebo zda se vyšetřením těchto zločinů proti lidskosti bude zabývat cizí státní zastupitelství v rámci EU?

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1. Žádný.

Ad 2. Viz odpověď ad 1.

Ad 3. Viz odpověď ad 1.

Ad 4. Uvedené tvrzení je nepravdivé.

Ad 5. Žádný.

Ad 6. Žádný.

Ad 7. Celkem 12 pracovníků zařazených v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování studovalo při práci, respektive výkonu služby vysokou školu, z toho 9 v oboru práva, právní a veřejnosprávní činnosti, 1 v oboru sociálních věd, 1 v oboru ekonomie a 1 v oboru pedagogiky, učitelství a sociální péče.   

Ad 8. Povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici. Nevede evidenci služebních bytů přidělených příslušníkům nebo zaměstnancům útvarů Policie České republiky, neboť služební byty nejsou v majetku jím spravovaném. Mohou být například v majetku České republiky spravovaném Ministerstvem vnitra nebo v majetku Magistrátu hl. m. Prahy.  

Ad 9. Žádné.

Ad 10. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako předchozí zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, vylučuje členství příslušníků Policie České republiky v politických stranách a politických hnutích. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o případné předchozí stranické příslušnosti policistů, neboť žádný právní předpis mu neumožňuje takové informace zjišťovat a uchovávat. Policista nebo zaměstnanec zařazený v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, respektive zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, označovanými též jako „lustrační zákony“.   

Ad 11. Všechna uvedená podání byla policejním orgánem řádně prověřena za dozoru státního zastupitelství. Státní zástupce neshledal v postupu policejního orgánu žádná pochybení.

Ad 12. Takový návrh nebyl Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu podán. Povinný subjekt nedisponuje žádnou informací o vyšetřování „nepromlčitelných komunistických zločinů proti lidskosti z let 1951-1989 spáchaných v bývalém Československu“ orgánem činným v trestním řízení jiného státu.

PhDr. Jiří Vokuš, 25. listopadu 2016

vytisknout  e-mailem