Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schengenský informační systém

Žadatelka se domáhala informací o záznamu v Schengenském informačním systému, konkrétně o záznamu o příslušníkovi třetí země za účelem odepření vstupu. V této souvislosti požadovala odpovědi na následující otázky: 

„1) Jaký orgán fakticky plní úkoly národní centrály SIRENE v České republice? (Jedná se například o určitý útvar vyčleněný v rámci Policejního prezidia, nějaký odbor, či se plněním úkolů pouze zabývají určití zaměstnanci Policejního prezidia nebo jiného policejního orgánu?)

2) Když je vložen záznam do SIS, je o tomto vložení informována osoba, jíž se záznam týká? Jak konkrétně toto poskytnutí informace vypadá - je písemné či ústní, existuje pro ně předepsaný tiskopis?

3) Podle jakých ustanovení jakých předpisů postupuje Policejní prezidium při vyřizování žádostí o přístup k záznamu v SIS, jeho opravu nebo výmaz?

4) Kolik žádostí o přístup k záznamu v SIS, jeho opravu nebo výmaz se v České republice přibližně řeší ročně? (Budu vděčna za jakoukoli relevantní statistiku či i za hrubý odhad).

5) Jak prakticky probíhá komunikace s jinými členskými státy zapojenými do Schengenského prostoru v případě, že český policejní orgán dostal odůvodněnou žádost o opravu či výmaz záznamu ze SIS, ale tento záznam byl vložen orgánem cizího státu? Jsou tyto situace časté? Jak postupuje český orgán v případě, že cizí stát odmítne záznam vymazat?

6) Jaké opravné prostředky existují v případě zamítnutí žádosti o přístup k záznamu v SIS, jeho opravu nebo výmaz? Lze se bránit soudně?“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1) Úkoly Národní centrály SIRENE plní odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky.

Ad 2) Policie České republiky postupuje plně v souladu s příslušnými evropskými předpisy, které upravují fungování Schengenského informačního systému. Postupy jsou specifické dle jednotlivých druhů záznamů a jejich účelu.

Ad 3) Tyto informace lze nalézt v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 4) Cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky v roli Národní centrály SIRENE bylo řešeno přibližně 200 dotazů v roce 2014 a více než 160 v roce 2015. Jde o statistiky týkající se všech dotazů na databáze Policie České republiky, nikoli tedy pouze na SIS, který ovšem s ohledem na platnou právní úpravu je prověřován vždy bez ohledu na to, zda to tazatel výslovně požaduje. Situací, kdy osoba prochází SIS, je méně než 10%. Se situacemi, kdy se má řešit požadavek na opravu nebo výmaz, se setkáváme zcela výjimečně; za osm let od připojení ČR k Schengenskému informačnímu systému se jedná o méně než 5 případů.

Ad 5) Příslušné postupy jsou upraveny v Rozhodnutí Rady EU č. 533/2007, Nařízení Rady EU č. 1987/2006 a Implementačním rozhodnutí Evropské komise č.2015/219 o Manuálu SIRENE (možno dohledat na stránkách http://eur-lex.europa.eu; http://ec.europa.eu). Komunikace probíhá zabezpečeným kanálem centrál SIRENE na stanovených formulářích. Výše uvedené předpisy upravují i postup v případě, že by došlo mezi členskými státy ke sporu ohledně výmazu.

Ad 6) Postupuje se dle příslušných národních předpisů, zejména zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Eva Šlosarová, 13. listopadu 2015

vytisknout  e-mailem