Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pátrání po osobách

Žadatel se domáhal odpovědí na otázky, kdo je obecně autorem fotografií, které Policie České republiky zveřejňuje v aplikaci „Pátrání po osobách“ na internetových stránkách www.policie.cz a zda jsou tyto fotografie úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.“). 

Policie České republiky s ohledem na položené otázky žadateli sdělila:
 
Policie České republiky je oprávněna zveřejňovat osobní údaje (tedy i fotografie) podle ustanovení § 81 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“) v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů v souvislosti například s pátráním po osobách. Policie České republiky rovněž může podle ustanovení § 66 zákona č. 273/2008 Sb. získávat informace z evidencí provozovaných na základě jiných právních předpisů. Fotografie zveřejňované v aplikaci „Pátrání po osobách“ na internetových stránkách www.policie.cz pocházejí převážně z úředních zdrojů, konkrétně z evidence občanských průkazů spravované Ministerstvem vnitra České republiky na základě zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a evidence cestovních dokladů spravované rovněž Ministerstvem vnitra České republiky na základě zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Menší část fotografií zveřejňovaných v aplikaci „Pátrání po osobách“ na internetových stránkách www.policie.cz pochází z veřejných nebo soukromých zdrojů. 
 
Z hlediska zákona č. 121/2000 Sb. jsou fotografie zveřejňované v aplikaci „Pátrání po osobách“ na internetových stránkách www.policie.cz předmětem práva autorského jakožto díla fotografická a požívají ochrany podle tohoto zákona. Na jejich použití se vztahuje ustanovení § 34 zákona č. 121/2000 Sb., které vymezuje tzv. úřední licenci. Podle ní nezasahuje do práva autorského ten, kdo užije v odůvodněné míře dílo na základě zákona například pro účely veřejné bezpečnosti. Užití fotografií upravuje rovněž zákon č. 89/2012, občanský zákoník, který v § 85 praví, že rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením, a v § 88 dodává, že svolení není třeba, pokud se podobizna použije na základě zákona k úřednímu účelu.     
 
PhDr. Jiří Vokuš, 2. června 2015

vytisknout  e-mailem