Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL

Postup policejního orgánu při stanovení kvalifikace „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a ve „velkém rozsahu“. 

Žadatel požadoval sdělení, zda Policejní prezidium, případně Ministerstvo vnitra ČR, vydalo metodický pokyn či interní nařízení nebo jiný pokyn, v němž je uveden obecný postup, celorepublikově závazný, při stanovení závěru o naplnění znaků spočívajících ve spáchání trestnéhočinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy „ve většímrozsahu“, „ve značném rozsahu“ a „ve velkém rozsahu“ ve smyslu § 283 odst. 2 písm. c), d), odst. 3písm. c), d) trestního zákoníku a který by měl policejní orgán při zahájení trestního stíhání pro uvedenýtrestný čin zohlednit či se jím řídit. Pokud by takovýto metodický pokyn, interní nařízení nebo jiný pokyn existoval, žádal o jeho zaslání. V případě neexistence metodického pokynu, interního nařízení nebo jiného pokynu, žádal o sdělení, dle čeho postupuje policejní orgán při stanovení kvalifikace „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a ve „velkém rozsahu“.
 
Policie ČR poskytla žadateli následující informace:
 
Policie České republiky při stanovení závěru, zda v konkrétním případě došlo k naplnění znaků „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ či „ve velkém rozsahu“ podle § 283 tr. zákoníku, vychází z již existující soudní praxe, zejména z judikatury Nejvyššího soudu ČR, která je v tomto ohledu velmi bohatá. Příslušná soudní rozhodnutí je možné vyhledat na internetových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz). Za klíčové je možné považovat zejména rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia sp. zn. 15 Tdo 1003/2012 ze dne 27. 2.2013.
 
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková, 10.7.2014

vytisknout  e-mailem