Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o veřejné zakázce

Poskytnutí informací ve vztahu k plnění veřejné zakázky  

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve vztahu k plnění veřejné zakázky týkající se oděvních součástí - bot 2001 letních, bot 2001 zimních a bot polních PČR, která je v současné době realizována vítězným uchazečem společností Blažek Praha a.s.
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
  • Finanční objem doposud objednaného zboží 
název
cena pár
01
02
01
 
bez DPH
2013
 
2013
 
2014
 
Boty 2001 letní
990
360
356 400,-
5 640
5 583 600,-
2 090
2 069 100,-
Boty 2001 zimní
1080
180
194 400,-
2 820
3 045 600,-
4 150
4 482 000,-
Boty polní PČR
850
340
289 000,-
17 660
15 011 000,-
2 000
1 700 000,-
Kč bez DPH
 
 
839 800,-
 
23 640 200,-
 
8 251 100,-
                                        
Termíny objednávky č. 1:
Termín vystavení objednávky: 6. 6. 2013
Termín dodání zboží: 18. 9. 2013
Termín faktického dodání zboží: 13. 9. 2013
Termíny objednávky č. 2:
Termín vystavení objednávky: 17. 7. 2013
Termín dodání zboží: 21. 11. 2013
Termín faktického dodání zboží: 4. 11. 2013
Termíny objednávky č. 3:
Termín vystavení objednávky: 18. 12. 2013
Termín dodání zboží: 31. 10. 2014
  • Veškeré dodávky byly realizované řádně a včas.
  • Dodávané zboží odpovídá referenčním vzorkům.
  • Reklamace od policistů:
Boty polní vytržené kovové očko (opraveno – únor 2014).
Bota tlačí v nártu (neuznáno – duben 2014).
Vytržená látky na lýtkové části (opraveno – duben 2014).
Tlačí výztuha paty (v řešení u dodavatele).
 
             Reklamace oděvní výdejny:
Boty 2001 zimní a letní – shrnutá podšívka, vadný šev na nártu, utržené poutko - 7 párů.
Boty polní – utržené poutko, vytržená kovová očka - 16 párů.
Uplatnění reklamací je ve fázi přípravy.
  • Dodavatel v nabídce a kupní smlouvě podepsal prohlášení, že zboží nemá právní vady. Dále předložil platnou licenční smlouvu k průmyslovému vzoru podešve, kterou podepsal se společností Prabos Plus a.s.
  • Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny včetně DPH z té části zboží, která nebyla dodána ve stanoveném termínu. Pokud prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace (30 dní od doručení reklamačního protokolu), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. Reklamační lhůta běží od dodání zboží z centrálního skladu dodávající firmě. V případě zjištění vadného zboží již při jeho dodání, se vadné zboží nepřebere a uplatní se sankce za pozdní dodání zboží.
  • Vůči dodavateli nebyly uplatněny žádné sankce.

vytisknout  e-mailem