Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ztráty a nálezy dokladů

Jak postupovat  

 Ztráta dokladů je častá nepříjemnost, která občany potkává. V některých případech lidé přijdou o doklady vinou zlodějů, jindy je někde ztratí nebo zapomenou.
 Pokud o své doklady přijdete přičiněním zloděje, je třeba krádež co nejdříve nahlásit na příslušné oddělení policie České republiky, která zavede  doklad do evidence. Od té doby je vedený jako odcizený. Zároveň vám policista vydá potvrzení, s nímž je třeba zajít na úřad, kde zažádáte o nový.
 Nahlášení krádeže dokladů nebo ztráty rozhodně neodkládejte, uvědomte si, že občanské i řidičské doklady či jiné podobné průkazy obsahují vaše osobní údaje a v krajním případě může dojít k jejich zneužití. Osoba, která se vašeho dokladu zmocní, ho může použít například při sjednávání půjčky nebo zneužít při páchání jiné trestné činnosti. Pokud tedy váš doklad nebude hlášený jako ztracený případně odcizený, můžete se dostat do značných nepříjemností. Domů vám například mohou přijít účty za služby, které jste si nikdy neobjednali, ale byly uzavřené na váš doklad. Složitá situace může nastat i při dalším prošetřování takové události.
 Pokud doklad ztratíte, nahlaste to úřadu, který vám dokument vydal.
  Podobně se zachovejte také pokud jste nálezcem dokumentů. V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky. Případně využijte schránku důvěry, která je umístěná u hlavního vchodu městského ředitelství policie na Klatovské třídě v Plzni nebo v Perlové ulici u vchodu na obvodní oddělení policie Plzeň - střed.
 Když se policistům ztracené doklady dostanou do rukou, majitele o tom informují. Musíme však upozornit, že vzhledem k možnosti zneužití dokladů je občanům nevracíme, ale po jejich zaevidování předáváme úřadům, které je vydaly.
 Ostatní věci, jako jsou peněženky, další osobní věci, které nemají povahu dokumentu s osobními údaji a ostatní předměty vám na zmíněných odděleních policie proti podpisu vráceny budou. Bohužel finanční hotovost v nalezených peněženkách většinou nebývá. Jestliže si občané po výzvě své věci nevyzvednou, předává je policie na městský úřad do oddělení ztrát a nálezů, kde se občané mohou informovat, zda se tam jejich ztracené předměty nenalézají, a případně si je i vyzvednout.
 Další možností v případě nálezu osobních dokladů je také ta, že tyto dokumenty odevzdáte nebo zašlete přímo na adresu úřadu, který je vydal. Nedoporučujeme odevzdávat nebo posílat průkazy přímo jejich majitelům na uvedenou adresu. Je to opět kvůli možnosti zneužití. Odevzdáním na úřad uchráníte před nepříjemnostmi nejen majitele dokumentů, ale i sebe. Pokud by se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady zneužity, mohla by se snaha pomoci obrátit proti vám.
  Jestliže nahlásíte ztrátu dokladu a pak jej najdete, nezapomeňte tuto skutečnost rovněž nahlásit na policii nebo úřadu. Doklad je v databázi vedený jako odcizený nebo ztracený je totiž vlastně neplatný a nesmíte se jím prokazovat. 
 Nepříjemnost, jako je ztráta osobních dokladů, se samozřejmě může stát každému, ale není to neřešitelná situace a včasným jednáním skutečně můžete zabránit ještě větším nepříjemnostem, než je návštěva úřadů a vyplnění žádosti o vydání nového průkazu. Jednotlivé úřady samozřejmě vedou své evidence a není tedy nutné, abyste v takovém případě znovu skládali zkoušky k získání například řidičského průkazu, zbrojního průkazu apod.
 

nstržm. Jakub Hrubý

vytisknout  e-mailem