Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Způsob vyhodnocování měření rychlosti MP

Žadatel požadoval informace o způsobu sledování zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích jako zákonné podmínky pro provádění měření městskou policií podle § 79a odst. (1) zákona 361/2000 Sb., včetně údajů, k jakému zvýšení bezpečnosti provozu v těchto úsecích dosud došlo, např. ve formě zpráv, analýz nebo jiných dokumentů.“ 

K dotazu bylo sděleno následující:
 
Vyhodnocení aspektů bezpečnosti silničního provozu je vyhodnocováno regionálně. Vyhodnocení vychází ze specifik rizikovosti konkrétní lokality a zohledňuje kromě analýzy dopravní nehodovosti (ze statistických podkladů) také další faktory závislé na regionálních podmínkách (např. intenzita pohybu chodců na pozemní komunikaci v konkrétním rizikovém místě, místa, kde řidiči projíždějí na úkor bezpečnosti nepřiměřenou rychlostí aj.). Vyhodnocována může být také dopravní situace v konkrétním místě z pohledu plynulosti silničního provozu, která determinuje také organizování dopravy apod. Jak už bylo uvedeno v úvodu, jsou tato vyhodnocení prováděna regionálně na základě znalosti daného území s přihlédnutím k jeho specifičnosti.


30. 1. 2012

vytisknout  e-mailem