Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policistům se podařilo zvýšit objasněnost

TŘEBÍČSKO: Vloni došlo k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů  

V roce 2014 došlo na Třebíčsku k celkem 1 541 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 58,01 % (tj. 894 skutků). O rok dříve došlo k celkem 1 699 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 54,68 %. (V roce 2012 řešili policisté celkem 1 633 trestných činů a objasnit se jim podařilo 54,32 % případů).
„V porovnání s rokem 2013 došlo vloni k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 158 skutků. Pozitivní také je, že se nám podařilo zvýšit objasněnost. Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo ve všech oblastech trestné činnosti s výjimkou hospodářské kriminality, kde byl ale nárůst spáchaných trestných činů v meziročním porovnání zanedbatelný,“ řekl plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí Územního odboru Třebíč. Jak dále dodal, nejvýrazněji zvýšit objasněnost se policistům podařilo v oblasti majetkové trestné činnosti.
 
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 809 osob (v roce 2013 jich bylo 861). Z tohoto počtu bylo 395 recidivistů, 102 žen a 45 osob mladších osmnácti let. U 294 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2013 jich bylo 261). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 61 trestných činů, což je o patnáct více než o rok dříve.
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč a Policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 796 trestných činů, z nichž se podařilo 56,03 % objasnit (v roce 2013 došlo k 895 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 51,73 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti Policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 195 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 57,44 % (v roce 2013 bylo spácháno 195 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 61,03 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 111 trestných činů, z nichž je objasněno 66,67 % (v roce 2013 došlo k 97 trestným činům, z nichž bylo objasněno 51,55 %). Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni ke 235 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 67,23 % (v roce 2013 bylo spácháno  234 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 59,4 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce ke 204 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 50,98 % (v roce 2013 došlo ke 278 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 56,83 %). 
 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Třebíčsku k 149 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 77,85 %. (V roce 2013 došlo k 166 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 74,7 % případů). Vloni se tak v porovnání s rokem předcházejícím násilná trestná činnost snížila o sedmnáct skutků a zároveň kriminalisté zvýšili v této oblasti objasněnost. U 64 násilných činů policisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu nebo drog. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 120 osob. Z tohoto počtu je 55 recidivistů, 15 žen a osm mladistvých, dále se násilného trestného činu vloni dopustili tři nezletilí. Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo stejně jako o rok dříve k úmyslným ublížením na zdraví (68 skutků), kterých bylo spácháno o osm méně než v roce 2013. Dále policisté prověřovali devatenáct případů přečinů porušování domovní svobody, 17 pachatelů se dopustilo nebezpečného vyhrožování a 6 nebezpečného pronásledování. Loupeží bylo vloni spácháno devět (meziročně se jejich počet zvýšil o čtyři případy), s výjimkou jedné se kriminalistům podařilo všechna loupežná přepadení objasnit. Mezi častějšími násilnými činy bylo vloni také týrání osoby žijící ve společném obydlí (10 skutků) a týrání svěřené osoby (2 skutky).

Mezi nejzávažnější násilnou trestnou činnost patří loupežná přepadení, při jejich objasňování jsou třebíčští kriminalisté velmi úspěšní. Dopadnout se jim podařilo nebezpečného pachatele, který přepadl s nožem v ruce prodavačky ve dvou třebíčských prodejnách, jedné loupeže se dopustil na konci roku 2013 a druhé vloni v lednu.
Kriminalisté objasnili také dvě loupežná přepadení čerpacích stanic v obcích Mohelno a Dukovany, která pachatel spáchal maskovaný kuklou, s nožem v ruce.
Dále kriminalisté velmi rychle dopadli tři pachatele, kteří přepadli muže v třebíčském restauračním zařízení, a také pachatele, který se dopustil loupežného přepadení v Třebíči a jeho obětí se stal muž, který si předtím vybral v sázkové kanceláři výhru v řádech desítek tisíc korun.
Kriminalisté objasnili i závažný případ loupeže spáchané v listopadu na mladíkovi, kterého na ulici přepadli dva muži, napadený mladík utrpěl mimo jiné i řezná poranění.
Mezi objasněnými násilnými trestnými činy je také fyzické napadení seniorky v bytovém domě v Třebíči, při kterém žena utrpěla těžké zranění, pachatele se kriminalistům podařilo vypátrat a zadržet.
Kriminalisté také řešili závažný případ, při kterém pachatel v ukradeném vozidle ujížděl před policejní hlídkou a na jednoho ze zakročujících policistů automobilem najel.    
 
 
Mravnostní trestná činnost
V 18 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 61,11 %. (V roce 2013 došlo k 33 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 63,64 % z nich). Meziročně se vloni snížil počet spáchaných mravnostních trestných činů na téměř polovinu. V souvislosti s objasněnými mravnostními delikty zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 12 osob, z toho  v jednom případě zjistili, že skutek spáchal recidivista a tři mravnostní činy spáchaly osoby mladší osmnácti let.

 
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Třebíčsku k 661 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 34,19 %. (V roce 2013 bylo spácháno 755 majetkových trestných činů s objasněností 27,42 %). Objasněnost v této oblasti se vloni policistům podařilo v porovnání s rokem předcházejícím zvýšit o téměř sedm procent. Ve 272 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 283 o krádeže prosté a 106 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.
Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (51 případů), rodinných domů (48 případů), obchodů (17 případů), bytů (14 případů) a do restaurací (4 případy). Ke znatelnějšímu zvýšení počtu spáchaných krádeží došlo u vloupání do rekreačních chat, kde stoupl počet trestných činů o 19 skutků, a dále u krádeží v bytech, kterých bylo vloni v porovnání s rokem 2013 více než dvojnásobný počet (z šesti případů se vloni počet zvýšil na 14 trestných činů). Naopak se snížil počet krádeží v obchodech o sedm případů, k výraznému poklesu došlo u vloupání do restaurací, kde se snížil počet trestných činů o devět, a také u vloupání do škol, které bylo vloni pouze jedno (v roce 2013 byly tyto krádeže čtyři).
Z kategorie krádeží prostých jsou nejčastější odcizení různých věcí z vozidel (51 případů) a dále krádeže jízdních kol (31 případů), časté jsou také krádeže pohonných hmot (22 případů), krádeže vozidel (25 případů), z nichž se policistům podařilo 32 % trestných činů objasnit, krádeže v bytech nebo domech (23 případů) a kapesní krádeže, jejichž počet se vloni snížil z 22 případů spáchaných v roce 2013 na 14, ke kterým došlo vloni. Nejvíce klesl meziročně počet spáchaných krádeží pohonných hmot, kde se trestná činnost v porovnání s rokem 2013 vloni snížila o 20 skutků, a k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů došlo také u krádeží věcí z vozidel, a to z 65 na 51. 
Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (48 případů), poškození cizí věci (42 případů) a zpronevěry (8 případů).
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 183 pachatelům, z tohoto počtu bylo 107 recidivistů, 16 mladistvých, 16 žen a dále se majetkového trestného činu dopustili tři nezletilí.
 
Mezi významné úspěchy při objasňování majetkové trestné činnosti patří dopadení pachatelů, kteří se dopustí série krádeží.
V lednu se kriminalistům podařilo dopadnout skupinu šesti pachatelů, kteří se na různých místech Třebíčska dopouštěli krádeží kovových materiálů uskladněných v objektech nebo areálech firem nacházejících se na odlehlejších místech.
Dále policisté objasnili sérii celkem osmnácti krádeží, které se pachatel dopustil v Moravských Budějovicích, a dalšího pachatele série devíti krádeží dopadli také v polovině února.
Ve vazbě skončil pachatel krádeží v panelových domech v Třebíči, který se zaměřil zejména na krádeže jízdních kol.
Třebíčští kriminalisté objasnili také sérii čtrnácti vloupání do rodinných domů v Třebíči, při kterých pachatel způsobil škodu přes jeden milion korun, a dopadli rovněž dva pachatele, kteří se dopouštěli krádeží na Náměšťsku.
Policisté vypátrali muže, který se v Třebíči vloupával do bytů a kradl šperky a další cennosti, a dopadli také trojici pachatelů, kteří se v listopadu vloupali do garáže, dvou novostaveb a odcizili osvětlení z lamp.
Policisté dále dopadli muže, který prostřednictvím internetových portálů, nabízel podvodně k prodeji mobilní telefony nebo je od prodávajících vylákal a za mobilní telefon nezaplatil, muž podvedl minimálně patnáct osob z různých míst České republiky.
Mezi závažné trestné činy, které kriminalisté řešili, patří také případ, při kterém se pachatel v Třebíči zmocnil vozidla Škoda Octavia, se kterým před policisty ujížděl až do Jihomoravského kraje, kde byl poté dopaden.


Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo ke 215 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 62,33 % případů. (V roce 2013 došlo ke 214 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 64,02 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 93 osob, z tohoto počtu je 29 recidivistů a 20 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvod (78 případů), úvěrový podvod (44 skutků), dále zpronevěra (23 skutků), činy v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (19 případů) a k 18 trestným činům došlo vloni u případů krácení daně. U úvěrových podvodů se vloni počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2013 téměř zdvojnásobil.

Jednou z objasněné trestné činnosti v oblasti hospodářské kriminality, je rozsáhlé podvodné uzavírání půjček a úvěrů u různých finančních společností, kterého se dopouštěla devětašedesátiletá žena.
Kriminalisté také vyšetřovali závažný a komplikovaný případ spáchaného zločinu zpronevěry finančních prostředků, ze kterého byl obviněn zástupce samosprávy obce.


Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 498 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 81,73 %. Obviněno ze spáchání trestného činu bylo celkem 401 osob, z tohoto počtu je 203 recidivistů a 51 žen.
Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 67 případů přečinu zanedbání povinné výživy (v roce 2013 jich bylo 91), 83 přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí, 95 výtržnictví (o rok dříve jich bylo 84) a 83 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, jejichž počet se v porovnání s rokem 2013 zvýšil o šest případů. Dále byl ve 34 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, ve 30 případech se jednalo o sprejerství a v devíti o ohrožování výchovy mládeže.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 41 trestných činů, o rok dříve to bylo o jeden skutek více. V souvislosti se spácháním trestného činu na úseku drogové kriminality zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 22 osob, z nichž bylo 14 recidivistů.
V březnu provedli kriminalisté zákrok v rodinném domě v Náměšti nad Oslavou a odhalili zde kompletní varnu pervitinu, pachatel drogu vyráběl a pervitin také distribuoval. Dva distributory drog dopadli kriminalisté také v září, jeden z mužů prodával pervitin v Třebíči a druhý distribuoval drogy na Moravskobudějovicku.
 

Dopravní nehodovost
Vloni došlo na Třebíčsku v době od začátku ledna do konce prosince k 601 dopravním nehodám, v roce 2013 jich bylo 566. Vloni tak v porovnání s rokem předcházejícím stoupl počet dopravních nehod o 35.
V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách celkem pět lidí, 19 osob bylo zraněno těžce a 238 lehce. V roce 2013 zemřelo při nehodách šest osob, 11 lidí se zranilo těžce a dalších 282 lehce.
Při dopravních nehodách vznikla vloni škoda přes sedmadvacet milionů korun. U 28 viníků nehod zjistili policisté, že jsou pod vlivem alkoholu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
3. února 2015

vytisknout  e-mailem