Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrání po osobách

KRAJ VYSOČINA: Policisté v současné době pátrají po 246 osobách 

 
V kraji Vysočina policisté aktuálně pátrají po 246 lidech
Při pátrání po hledaných a pohřešovaných policistům může výrazně pomoci veřejnost
 
KRAJ VYSOČINA -   Jednou ze součástí plnění úkolů Policie je pátrání po osobách a odcizených věcech. Co se týká pátrání po osobách, tak zde policisté rozlišují osoby hledané, pohřešované a osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu.
 
   Pohřešovaným člověkem je taková osoba, u které je učiněno oznámení o pohřešování. Toto oznámení může učinit kdokoliv. U osoby není známo místo pobytu a není podezřelá ze spáchání trestného činu. Dále policisté jako pohřešovanou osobu vedou i svěřence školských zařízení, kterému byla soudem nařízena výchova a byl oznámen jeho útěk. Jako pohřešovaná osoba je veden i cizinec, který je žadatelem o udělení azylu a který opustí v průběhu řízení azylové zařízení.
 
   Hledaným člověkem je taková osoba, která je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu a u které není známo místo jejího pobytu. Dále je hledaným odsouzený, na kterého je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Odsouzený, který bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za spáchání tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Hledanou osobou se také stává odsouzený nebo obviněný, který uprchne z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo výchovy a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz.
 
   Pokud policisté pátrají po pobytu osob, tak se jedná o osoby, jejichž účast je nezbytná na úkonech trestního, občansko-právního nebo správního řízení. Po pobytu policisté pátrají také v případech, kdy obviněný nebo svědek v trestním, občansko-právním nebo správním řízení na výzvu nedostaví k řízení bez dostatečné omluvy a předvedení bylo neúspěšné.
 
   Policisté také pátrají po totožnosti neznámých osob, mrtvol, částí lidského těla nebo kosterního nálezu.
 
  
   V současné době (k datu 29. dubna 2011) pátrají policisté na Vysočině po 246 lidech. V uvedené tabulce jsou uvedené počty i za jednotlivé územní odbory.
 
ÚO
Hledané osoby
Pohřešované osoby
Pátrání po pobytu
Havlíčkův Brod
24
8
19
Jihlava
49
4
3
Pelhřimov
36
1
8
Třebíč
45
4
6
Žďár nad Sázavou
31
2
3
Kraj Vysočina
1
0
2
Celkem
186
19
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Nejmladším pohřešovaným je v současné době Petr Neumann z Třebíčska, kterému je 23 let. Nejdéle pohřešovanou je Daniela Němcová z Jihlavska, která je pohřešována od roku 1994.
     Pokud policisté přijmou oznámení o pohřešování osoby, pak začnou prověřovat místa, kde by se pohřešovaná osoba mohla nacházet a prověří se okruh osob, se kterými se stýkala. Poté následuje prověrka ve zdravotnických zařízeních, psychiatrických léčebnách a protialkoholních záchytných stanicích. V této chvíli policisté velice úzce spolupracují také s městskou policií. Pokud je poznatek, že by se pohřešovaný mohl nacházet v určité lokalitě, pak se provede pátrací akce v této lokalitě. O pohřešování osoby jsou informováni prostřednictvím integrovaného operačního střediska hlídky v terénu. Prověřují se restaurační zařízení, autobusová a vlaková nádraží a pomocí sdělovacích prostředků se požádá o pomoc i veřejnost. Veřejnost pomůže pohřešované osoby policistům nalézt ve zhruba 5 až 10 procentech případů.  
     V roce 2010 bylo pohřešováno 73 osob do věku 18 let a 274 svěřenců výchovných ústavů. V roce 2011 bylo pohřešováno 14 osob do věku 18 let a 100 svěřenců výchovných ústavů. V roce 2010 policisté vypátrali 154 pohřešovaných osob a z toho jich 11 bylo mrtvých. V roce 2011 policisté vypátrali 40 pohřešovaných osob. Z tohoto počtu byly tři osoby nalezeny mrtvé.
     V loňském roce byly dvě pohřešované osoby obětí trestného činu a šest jich spáchalo sebevraždu. V roce letošním spáchala jedna pohřešovaná osoba sebevraždu.
     V České republice je přibližně 25.500 hledaných osob, z toho na Vysočině jich je 186. Na Vysočině je hledáno 15 osob pro násilnou trestnou činnost, jedna osoba pro mravnostní a šest osob pro drogové delikty. V současné době je na Vysočině 28 hledaných cizinců. Se změnou identity se policisté setkávají na Vysočině velice zřídka. Za posledních pět let to byly tři případy.
    Největší skupina, po které se pátrá, jsou svěřenci s nařízenou ústavní výchovou, zejména ve věku 13-18 let a dále pak osoby obviněné z trestných činů nebo odsouzené, které se vyhýbají výkonu trestu odnětí svobody.
 
 
nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor
2. května 2011
    

vytisknout  e-mailem