Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Změna úředních hodin pro veřejnost

Od 1. 1. 2020 se mění úřední hodiny oddělení pobytových agend. 

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně úředních hodin pro veřejnost na pracovištích oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v Olomouci, ul. Smetanova 14 a v Šumperku, ul. Havlíčkova 8.
Nově jsou stanoveny úřední hodiny pouze:

pondělí a středa v čase od 08:00 hodin do 17:00 hodin

Rozsah činností a kontakty na jednotlivá pracoviště oddělení zůstávají nezměněny.

Činnost oddělení:

 • zajišťuje výkon státní správy ve věcech ukončování pobytu cizinců (dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.)
 • zajišťuje řízení o udělování, prodlužování a rušení platnosti víz
 • uděluje výjezdní příkazy
 • ověřuje pozvání
 • rozhoduje o správním vyhoštění cizinců (pouze v případech legálního pobytu), vymáhá náhrady nákladů s ním spojených
 • odhaluje, oznamuje a v rozsahu věcné působnosti vede řízení o přestupcích a správních deliktech
 • plní úkoly ohlašovacího orgánu, kterému cizinci hlásí místo svého pobytu a jeho změnu
 • vydává stanovisko k žádosti cizince o udělení českého státního občanství
 • provádí pobytovou kontrolu (dle §167 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) a kontrolu ubytovacích zařízení
 • prověřuje požadavky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v souvislosti se správním řízením o žádostech cizinců
 • vydává potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které slouží jako podklad k uzavření manželství nebo vstupu do partnerství

vytisknout  e-mailem