Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Řidič ujel z místa dopravní nehody

PROSTĚJOVSKO - Policisté viníka vypátrali 

V sobotu 24. září po deváté hodině večer způsobil třiačtyřicetiletý řidič při sjezdu z dálnice D46 u Prostějova u čerpací stanice OMV
dopravní nehodu. S vozidlem Škoda Octavia nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění pravotočivé zatáčky, vyjel vlevo mimo komunikaci a
naboural do dopravního značení. Po nárazu řidič vystoupil a zpod vozidla vytáhl poškozenou značku a z místa dopravní nehody odjel, aniž
by událost ohlásil policii. Provedeným šetřením ze strany dopravní policie a oddělení hlídkové služby, byla zjištěna pouze část registrační
značky, kdy následně policejní hlídka OHS vozidlo úspěšně vypátrala v obci Určice a s ním i jeho řidiče.
Muž se k dopravní nehodě přiznal a s jejím zaviněním souhlasil. Policisté mu uložili příkaz na místě ve výši 5000 korun a v bodovém systému
přijde za ujetí od dopravní nehody a její neohlášení o 7 bodů.
Tato událost skutečně není správným příkladem, jak postupovat při takové dopravní nehodě. Zejména tady vzniklo hned několik
ohlašovacích povinností, které ukládá zákon. Řidič je v tomto případě povinen nehodu oznámit policii a setrvat na místě, neboť došlo
k hmotné škodě na majetku třetí osoby a také k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace.


To platí i v takovém případě, pokud dojde k poškození zaparkovaného vozidla a řidič by zanechal v dobré víře za stěračem na papírku svoje
kontaktní údaje a z místa by následně odjel. I přesto je to považováno za neoznámení dopravní nehody a sankce jsou  totožné, jako by tam
nic nezanechal. Vždy je povinností zavolat na linku 158 a setrvat do příjezdu hlídky na místě události, aby se zejména s řidičem vyloučil
alkohol a vyřešil se samotný přestupek.


Pokud viník ujede od dopravní nehody, při které nedošlo ke zranění, bude se jednat o přestupek. Řidič přijde o 7 bodů a může mu být
uložena pokuta v rozmezí od 2500 do 5000 korun. V případě opakovaného ujetí z místa dopravní nehody v období dvanácti po sobě
jdoucích měsíců, hrozí řidiči uložení zákazu řízení až na půl roku.
V případě, že by ke zranění došlo a řidič neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc (ač tak může učinit
bez nebezpečí pro sebe nebo jiného), dopouští se trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za spáchání tohoto
trestného činu hrozí podezřelému řidiči dle trestního zákoníku až pětiletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.


Jen za minulý rok 2021 v Olomouckém kraji ujelo z místa dopravní nehody více jak 900 řidičů, z toho více jak 30 viníků neposkytlo pomoc
zraněným účastníkům. Ve čtyřech případech viník ujel od usmrcené osoby. 


Povinnost oznámit DN policii:
·       dojde k usmrcení nebo zranění osoby
·       dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na DN – např. služební nebo půjčené
        vozidlo, leasing apod.)
·       dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu,…)
        účastníci DN nemohou sami zabezpečit obnovení silničního provozu
·       dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč
 
 Povinnosti řidiče, který měl účast na DN:
·       neprodleně zastavit vozidlo
·       zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě
·       učinit opatření k zabránění vzniku dalších škod osobám nebo věcem, pokud hrozí
·       spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Povinnosti účastníků u DN s oznamovací povinností:
·      neprodleně ohlásit DN policii
·      zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření DN (zejména přemístění vozidel)
·      setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci             nebo ohlášení DN
 
Povinnosti účastníků DN:
·       učinit vhodná opatření proti ohrožení BESIP (oprávnění zastavovat jiná vozidla)
·       ve stanovených případech oznámit DN policii
·       došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu
·       označit místo dopravní nehody
·       umožnit obnovení silničního provozu, zejména vozidel hromadné dopravy osob
·       prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
·       sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli (v případech, kdy nevznikne povinnost
        oznámit nehodu policii)

por. Bc. Zuzana Slabá
30. září 2022

Odkazy do noveho okna

Řidič ujel od dopravní nehody

Řidič ujel od dopravní nehody 

Detailní náhled

Řidič ujel od dopravní nehody

Řidič ujel od dopravní nehody 

Detailní náhled

Řidič ujel od dopravní nehody

Řidič ujel od dopravní nehody 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem