Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Statistika kriminality na Jihlavsku

JIHLAVSKO: Počet trestných činů v prvním pololetí poklesl 

Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k celkem 706 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby objasnit 48,7 %, což je 344 skutků. Dále zjistili pachatele u 100 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 855 trestným činům, z nichž policisté objasnili 54 %.   

V letošním prvním pololetí došlo v meziročním porovnání ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 149 skutků.

K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Jihlavě a obcích v jejím okolí, je jich ale o 134 méně než ve stejném období vloni. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 509 trestných činů, objasněno bylo 49,3 % z nich (vloni to bylo 643 trestných činů s objasněností 54,4 %). Na Polensku došlo v prvních šesti měsících k 54 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 40,7 % (vloni to bylo 62 trestných činů s objasněností 33,9 %). Na Telčsku prověřovali policisté 64 trestných činů, z nichž je dosud objasněno 51,6 % (vloni to bylo 64 trestných činů s objasněností 62,5 %). Na Třešťsku došlo k 79 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 48,1 % případů (vloni to bylo 86 trestných činů s objasněností 59,3 %).

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí došlo na Jihlavsku k 83 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 61,4 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 114 násilným trestným činům s objasněností 61,4 %).

V prvních šesti měsících letošního roku prověřovali kriminalisté osm loupežných přepadení, vloni byla dvě. Šest letošních loupeží kriminalisté již objasnili, na zbývajících dvou pracují. K výraznému snížení počtu došlo u případů úmyslných ublížení na zdraví, jejichž počet se v meziročním porovnání snížil o 32 případů. V prvním pololetí prověřovali kriminalisté 41 těchto trestných činů a do současné doby z nich objasnili bezmála polovinu.

Případů nebezpečného vyhrožování bylo v prvním pololetí devět, což je o dva méně než vloni, všechny jsou objasněny. Trestných činů vydírání je sedm, stejně jako vloni. Snížil se počet případů týrání osoby žijící ve společném obydlí, a to z pěti vloni na dva letos.

Mravnostní trestná činnost

V devíti případech se v letošních prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy. V roce 2019 došlo ve stejném období k devatenácti mravnostním trestným činům, letos se tak počet případů znatelně snížil.

Majetková trestná činnost

Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k 266 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 31,2 % (vloni bylo v prvním pololetí spácháno 341 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 35,5 %). U majetkové trestné činnosti se meziročně počet spáchaných trestných činů snížil o 75 skutků.

Ve 39 případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich bylo 54), také počet krádeží prostých se snížil z 187 vloni na 145 letos. Zbývajících majetkových trestných činů bylo v první pololetí 82 (vloni jich bylo 100).

Z kategorie krádeží vloupáním pachatelé nejčastěji vnikli do obchodů, a to v sedmi případech (což je o čtyři více než vloni), pět případů již policisté objasnili. Vloupáních do rodinných domů bylo šest (vloni to bylo deset případů) a do rekreačních objektů tři, stejný počet byl také případů vloupání do bytů (těch bylo vloni šest).

V kategorii krádeží prostých pachatelé nejčastěji odcizili věci z různých objektů, a to v 62 případech (vloni jich bylo o 13 více), objasnit se policistům podařilo téměř 70 procent případů. Krádeží věcí z vozidel bylo v letošních prvních šesti měsících 18 (což je o 14 méně než vloni). Krádeží pohonných hmot bylo osm, krádeží jízdních kol sedm (v porovnáním s loňským rokem se počet snížil o pět případů) a krádeží v bytech šest (vloni byly tři). Kapesních krádeží bylo letos 11, vloni jich bylo 22. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je sedm (stejně jako vloni), dva z nich se již jihlavským kriminalistům podařilo objasnit.

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří 33 případů poškození cizí věci (vloni jich bylo o 11 více) a 39 případů podvodů. Dále došlo k pěti případům zatajení věci (vloni 12) a čtyřem zpronevěrám (vloni devět).

Hospodářská trestná činnost

V první polovině letošního roku došlo k 92 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 46,7 % případů (vloni došlo k 116 hospodářským trestným činům s objasněností 57,8 %).

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy přečin úvěrový podvod (17 skutků), vloni jich bylo ve stejném období 20. Došlo k 21 případům zneužití platební karty a kriminalisté prověřovali 20 podvodů (vloni jich bylo 15).

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 256 trestných činů policisté dosud objasnili 64,8 % případů. Často páchaným činem je v této oblasti přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých policisté prověřovali 63, což je o 27 více než ve stejném období vloni. Dále v prvních šesti měsících letošního roku řešili 30 přečinů zanedbání povinné výživy, vloni jich bylo ve stejném období 42. Dále policisté odhalili 51 případů trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, kterých bylo o 12 více než vloni. Případů výtržnictví bylo sedm, což je o 15 méně než vloni. Sprejerstvích bylo letos 39 (vloni jich bylo o 10 více), z nichž policisté objasnili téměř 35 procent případů. Dále byl v 18 případech čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Odhalování drogové trestné činnosti přikládají jihlavští kriminalisté velký význam. V prvním pololetí letošního roku prověřovali 24 drogových trestných činů, což je o pět méně než vloni.

por.Bc.Jana Kroutilová, tisková mluvčí

21. červenec 2020

vytisknout  e-mailem