Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jak je to s lyžaři na pozemních komunikacích?

KRAJ – Upozorňujeme na podmínky pohybu osob na lyžích po pozemních komunikacích. Osoba pohybující se na lyžích (i kolečkových) po pozemních komunikacích = chodec. 

 

Blíží se období, kdy se zejména v horkých oblastech našeho kraje objeví sněhová nadílka, nejen na sjezdových a běžeckých tratích, ale také na pozemních komunikacích. Lyžaři občas využivají dobré sněhové podmínky právě i na pozemních komunikacích, po kterých se pohybují s lyžemi na nohou.

Není výjimkou, pohybující se běžkař po pozemní komunikaci, jedoucí tzv. „bruslící“ technikou a to i na kolečkových lyžích. Nejen, že se tito lyžaři pohybují po silnicích vpravo, občas i zabírají celý jízdní pruh. Upozorňujeme veřejnost, že lyžař je v provozu na pozemních komunikacích chodec, a proto pro něho platí dle zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) povinnosti vyplývající z ustanovení § 53 pro chůzi.    

  • Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

Povinnosti pro chodce vyplývající ze zákona 361/2000 Sb.

  • Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.
  • Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
  • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
  • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
  • Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
  • Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
  • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
  • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích.


Lyžaři (i ti pohybující se na kolečkových lyžích) by si měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jejich jízdu vybrat trasu tak, aby se vyhýbali pozemním komunikacím, kde mohou ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu a přitom může být ohrožena i jejich bezpečnost.


24.11.2022
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem