Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zpráva o trestné činnosti za rok 2017

Louny – Statistika s porovnáním s rokem 2016 

 

V roce 2017 se policisté na území lounského okresu zabývali celkem 1 284 trestných činů (2016 - 1 421). Podařilo se jim objasnit 60,05 % (60,45%), v číselném přehledu to činí  771 (859) skutků. Zjištěné škody byly vyčísleny na 103 025 451 (59 237 000).

     Významná čísla ve statistikách se týkají trestných činů na úseku majetkové kriminality. V loňském roce nápad trestné činnosti v této oblasti klesl. I tak se policisté potýkali s vysokým počtem - 578 (729), což je oproti roku 2016 o 151 případů méně. Podařilo se jim objasnit 203 případů - 32,12 %, zatímco v roce 2016 případů 283 - 38,68 %. Z celkového počtu policisté evidovali 205 (298) krádeží vloupáním. Z tohoto počtu lze vyzdvihnout výrazně snížený počet vloupání do obchodů 13 (45). Policistům se letos podařilo v této oblasti objasnit téměř padesát procent případů - 6. Na linii vloupání do bytů jsme zaznamenali mírné snížení nápadu 12 (17). I v těchto případech byli policisté srovnatelně úspěšní – objasněno 5 případů. Výrazně se také snížil počet vloupání do rodinných domů, policií jich bylo řešeno 22 (47). Pokles zaznamenáváme i v počtu vloupání do víkendových chat 13 (22). Předmětem zájmu pachatelů u vloupání do rekreačních objektů, rodinných domů a bytů je v převážné míře elektronika, šperky, ruční elektrické a motorové nářadí, převážně se jedná o nářadí zahradní, jako jsou sekačky, křovinořezy a motorové pily. Už od začátku loňského roku byl zaznamenán výrazný pokles u krádeží hutního materiálu a barevných kovů, což bylo zapříčiněno přijetím nového a účinného zákona. V prodejnách a restauracích je si nenechavci většinou odnesli například finanční hotovost nebo cigarety. V lounském okresu se snížil také počet případů odcizených vozidel - 25 (37), avšak policisté zaznamenali v uplynulém roce dva případy odcizených jednostopých vozidel, kdežto v roce 2016 pouze jeden. I přesto, že se policisté snaží dostat do podvědomí občanů známé heslo „Auto není trezor“, u krádeží věcí z vozidel dochází k odcizení cenností viditelně ponechaných v interiéru. Avšak pozitivní je, že se jim to aspoň částečně daří, došlo totiž k poklesu tohoto poručení zákona - řešili 56 případů, v roce 2016 - 69.

     V linii tzv. ostatní kriminality jsme zaregistrovali nárůst. Policisté se zabývali 108 (94) případy trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Strážci zákona museli loni řešit velký nárůst sprejerství - 53 (18). Ale odvedli dobrou práci, jelikož objasněnost se vyšplhala až na 85%.

     V ohlédnutí bychom neměli ani opomenout hospodářskou kriminalitu, která je ve statistikách na prvním místě ve výši způsobené škody 75 331 700 (19 772 000) Kč. I přes velkou finanční škodu pokračuje celkově trend snižování hospodářské trestné činnosti – 145 (176). Zvýšený počet případů je evidován u podvodů v sociálním zabezpečení 28 (19). Nárůst policisté zaregistrovali také v padělání a pozměňování peněz 16 (10). Snížení bylo například u trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 27 (34). Kriminalistům se podařilo objasnit 60% případů v této oblasti. Objevili se také nové formy nápadu trestné činnosti. Lze zmínit například podvodné emaily, kdy obsah sdělení se zdá na první pohled jako pravý.  

     Počet násilných trestných činů zanesl do statistik mírně vyšší číslo – 107 (105). Objasněnost se pohybuje ve vysokých číslech – 82 (82) případů, což činí 76,64% (78,1%). Nejvíce zastoupenou kategorií mezi násilnými skutky představují trestné činy: porušování domovní svobody - 20 (31), úmyslné ublížení na zdraví – 19 (20), loupež – 16 (19), nebezpečné vyhrožování – 16 (19). S nepříjemným pocitem musíme konstatovat, že na lounském okresu se uskutečnilo o jednu vraždu více než v roce 2016 – 2 (1). Naštěstí mají policisté v objasňování tohoto závažného trestného činu stoprocentní úspěšnost.  

     Na linii toxi policisté řešili 20 (37) případů nedovolené výroby a držení psychotropních látek či pěstování rostlin obsahující omamnou a psychotropní látku. Podařilo se jim v loňském roce objasnit 17 (34) případů.

     V uplynulém roce došlo bohužel k navýšení mravnostní kriminality z 16 případu na 21. I zde měli policisté vysokou úsměšnost v objasňování - 85,71 % (81,25 %), 18 (13) případů. Jednalo se například o sexuální nátlak - 1 (0), znásilnění – 6 (3), pohlavní zneužívání 4 (7).

     Jelikož struktura pachatelů trestné činnosti je různorodá a podílejí se na ní prakticky všechny sociální vrstvy a skupiny obyvatelstva, je pro policisty o to složitější se k nim dopátrat. V předchozím roce, v souvislosti s poklesem nápadu trestných činů, došlo i ke snížení počtu stíhaných osob – 717 (812). Statistiky ukazují na vysoká čísla v porušování zákona u recidivistů – 257 (355). Nejvíce stíhaných osob jsme zaregistrovali v oblasti majetkové kriminality – 186 (259), recidivistů 86 (148). V drogové problematice se pohybovalo 31 (55) stíhaných osob, recidivistů 17 (27). Pokud bychom hodnotili vývoj v oblasti kriminality osob mladších osmnácti let, ohlédneme za číslem 38 (38). U těchto osob převažuje majetková trestná činnost. Oproti loňskému roku je v kontrastu s poklesem stíhaných osob nárůst pachatelek – 128 (116).

     Obětmi trestné činnosti se stávají všechny sociální vrstvy obyvatel a všechny věkové kategorie od nezletilých až po seniory bez rozdílu pohlaví. Osaměle žijící osoby a senioři se stávají obětmi zejména podvodných vylákání finančních prostředků či krádeží.

     Policisté se v lounském okresu setkávali také s domácím násilím, u kterého využili institut vykázání ve 22 (20) případech. Pohlédnutí za předešlými roky ukazuje, že strážci zákona s tímto oprávněním pracují čím dál častěji, a tím se snaží chránit život, zdraví a svobodu ohrožených osob.

Pzn.:  V závorkách je uvedeno srovnání za rok 2016


nprap. Mgr. Irena Pilařová
Oddělení tisku a prevence Louny
email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz
9. února 2018

vytisknout  e-mailem