Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zpráva o průběhu vyšetřování vícenásobné vraždy v Uherském Brodě

ZLÍNSKÝ KRAJ: Policie zveřejňuje zprávu o průběhu prověřování trestní věci – zvlášť závažný zločin vražda, spáchaný na více osobách 24. února 2015 v Uherském Brodě 

 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, po dohodě s dozorujícím státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočka Zlín Mgr. Romanem Kafkou, podává avizovanou zprávu o průběhu prověřování uherskobrodské tragédie z 24. února 2015.

Trestní řízení je od 24. února 2015 vedeno jako prověřování spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dle § 140 odst. 2, odst. 3 písm. a), písm. d) trestního zákoníku, jenž byl dílem dokonán a dílem ve stádiu pokusu. Dosavadní výsledky policejního šetření svědčí pro to, že osminásobnou vraždu v restauraci Družba v Uherském Brodě spáchal 63letý muž z Uherského Brodu, který jako vražedné zbraně použil své dvě legálně držené krátké střelné zbraně, a sice pistoli CZ 75B a revolver Alfa Proj vz. 820.

Pachatel na místě činu mohl disponovat municí o počtu maximálně 63 nábojů, z toho 57 do pistole a 6 do revolveru. Dohledáno bylo 39 nábojnic z pistole a 5 prázdných nábojnic v bubínku revolveru – na místě tedy padlo nejméně 44 výstřelů. Pachatel nebyl v minulosti soudně trestán a rovněž nebyl dle zprávy městského úřadu v místě bydliště projednán pro přestupek.

Policie pro objasnění věci přibrala čtyři znalce z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a jednoho znalce z odvětví toxikologie. Výsledky znaleckého zkoumání svědčí pro to, že všech osm obětí zemřelo bezprostředně po útoku na následky vícečetných střelných zranění, přičemž tato zranění byla neslučitelná se životem a fatální následky nemohly být zvráceny ani okamžitým poskytnutím zdravotnické pomoci. Pachatel zemřel po střelném poranění hlavy, které si způsobil sám. V době spáchání vraždy a posléze sebevraždy nebyl ovlivněn alkoholem ani jinou návykovou látkou či léky.

Policie provedla domovní prohlídku v domě pachatele; výsledky domovní prohlídky nepřinesly v tuto chvíli žádné zásadní informace k přípravě vražedného útoku nebo k jeho motivaci. Nová zjištění, opírající se o materiál získaný při domovních prohlídkách, však vzhledem k přibrání znalkyně z oboru forenzní psychologie nelze v této rovině vyloučit, neboť k objasnění motivace činu a vypracování psychologického profilu pachatele přibral vyšetřovatel soudní znalkyni se specializací na forenzní psychologii.

V průběhu prověřování bylo vyslechnuto nebo dotázáno přes 300 osob, ať už z řad přeživších obětí, pozůstalých, svědků či dalších osob, jejich svědectví mohlo být pro dané vyšetřování relevantní. Vyslechnuti byli rovněž příbuzní pachatele.

Byl stanoven časový snímek pohybu pachatele a celého děje tragické události dne 24. února 2015, jenž ukazuje, že kolem 10.45 h odjel pachatel z místa bydliště, 11.41 h zaparkoval své vozidlo na parkovišti na Mariánském náměstí v Uherském Brodě a za parkování zaplatil. V době od 11.57 h až 12.06 h navštívil pachatel pobočku České pošty v Uherském Brodě a poté se přemístil autem na parkoviště u restaurace. V 12.32 h přijímá provozovatel restaurace poslední objednávku obědového menu v ceně Kč 60,-, zachází do kanceláře a záhy zaslechne střelbu, pravděpodobně kolem 12.37 h. 12.38 h přijímá operační středisko zlínské policie na lince 158 prvotní oznámení o střelbě, 12.47 h je na místě první hlídka z obvodního oddělení Uherský Brod, která hlásí 12.49 h, že po ní pachatel střílí. 12.56 h hovoří pachatel s novinářem z TV Prima a v 13.00 h volá pachatel na linku 158 s tím, že má rukojmí a potřebuje Krimi zprávy z TV Prima. 13.06 h bylo zahájeno vyjednávání s pachatelem, které trvalo s přestávkami do 14.14 h. V 14.23 h byl proveden zákrok proti pachateli, který se sám během vstupu policie do budovy zastřelil.

Zásadní pro dokončení prověřování bude zpracování balistických expertiz, které by měly odpovědět na pozici střelce a jeho obětí ve chvíli, kdy pachatel na oběti střílel a jaké k tomu užil zbraně. Další oblastí je znalecké zkoumání zajištěných stop z hlediska genetické expertizy. Balistické i genetické expertizy zpracovává odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně a jejich předmětem je vyhodnotit 170 kriminalistických stop, které byly na místě činu zajištěny.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje obdrželo od odboru vnitřní kontroly policejního prezídia zprávu o šetření kontrolních orgánů ve věci zákroku proti pachateli v Uherském Brodě. Po prostudování této zprávy byla zahájena dvě kázeňská řízení k objasnění skutečnostní, zda nedošlo ke spáchání kázeňského přestupku ze strany některého z operačních důstojníků. Již nyní je možno říci, že vytýkaná pochybení měla ráz organizačně-technický a že tato pochybení neměla vliv na eventuální záchranu rukojmí.

Na základě rozkazu ředitele plk. Tkadlečka byli všichni policisté krajského ředitelství znovu proškoleni pro řešení situace zákroku proti aktivnímu střelci a byla zorganizována praktická cvičení zákroku proti aktivnímu střelci, která proběhnou letos na území všech čtyř územních odborů zlínského krajského ředitelství.

Rovněž byla posílena komunikace se starosty a zástupci místní samosprávy, a to ať na osobní úrovni nebo cestou setkání ředitele krajského ředitelství policie plk. Tkadlečka se starosty na jejich pracovních shromážděních. Posílení komunikační roviny dostali za úkol i ostatní řídící pracovníci krajského ředitelství policie.

Pro posílení spolupráce a zefektivnění kooperace a koordinace při typově podobných zásazích se sešel ředitel plk. Tkadleček s ředitelem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na pracovním setkání.

23. 04. 2015

mjr. PhDr. Pavel B. Stránský, tiskový mluvčí
 

vytisknout  e-mailem