Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2011

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2011, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

V roce 2011 nedošlo v oblasti násilné trestné činnosti ve formě organizovaného zločinu k zásadním změnám, které by výrazně ovlivňovaly bezpečnostní situaci v České republice. 
 
V případě vražd byly tyto skutky dokumentovány spíše formou nápadu trestné činnosti, ojediněle byly dokumentovány ve stadiu přípravy. Nezbytné je zde uvést, že existují určité indicie k podezření, že byl na konkrétních pohřešovaných osobách spáchán trestný čin vraždy. Tyto pohřešované osoby, které jsou označovány jako tzv. bílí koně, byly dle všeho zavražděny a jejich těla důkladně uschována na neznámých místech. Informace o fyzické likvidaci těchto osob se získávají velice obtížně a v některých případech mohou taková podezření končit neobjasněním. U trestných činů ublížení na zdraví a zbavení osobní svobody lze konstatovat, že je zde velká míra latence. 
 
V případě loupeží v organizované formě stále převládá přepadení vozů bezpečnostních agentur převážejících značnou finanční hotovost, která mnohdy není při přepravě adekvátně zabezpečena. Tuto závažnou a organizovanou trestnou činnost provádějí zejména vysoce organizované skupiny, které mají minimální početní obsazení, jsou autonomní a velice často profesionálně organizované. Jsou velmi často zaznamenány případy loupeží, kde jsou použity dlouhé střelné zbraně. Ve výjimečných případech lze zaznamenat i loupežná přepadení prodejen drahých kovů a drahých kamenů.
 
V oblasti vydírání, resp. racketeeringu se stav oproti předešlému roku výrazně nezměnil. Dále mírně stagnuje racketeering v případech vybírání poplatků od cizích státních příslušníků, kteří pracují na území České republiky. Zde je vysoká míra latence, neboť se většinou jedná o uzavřené národnostní skupiny, které nechtějí z různých důvodů podávat trestní oznámení nebo svědčit v již zahájených kauzách.
 
Jsou již zadokumentovány postupy zločineckých organizací, které spočívají ve vyvíjení psychologického nátlaku, kde subjekt, který je tomuto nátlaku vystaven, většinou podlehne a jedná dle přání nátlakových skupin.
 
Stále větší důraz kladou organizované skupiny osob páchající závažnou trestnou činnost na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Je zde v některých případech zaznamenáno, že tyto skupiny legálně podnikají a díky své kriminální činnosti jsou schopny postupovat stratifikačně po žebříčku společnosti a získávat vliv a moc. Velice často mají kontakty v bezpečnostních sborech a jsou schopny pomocí různých postupů kriminalizovat nepohodlné subjekty, které ohrožují jejich existenci.

vytisknout  e-mailem