Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2008

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2008, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
V oblasti odhalování a vyšetřování zvlášť závažné násilné trestné činnosti na našem území nebyly zaznamenány žádné výrazné změny či nové trendy v jejím páchání oproti roku 2007.
 Charakteristickým rysem vražd je skutečnost, že vlastní provedení není primárním cílem pachatelů, ale jedná se o nevyhnutelný sekundární produkt předešlé trestné činnosti, zejména hospodářského a obecně majetkového charakteru. Cílem je zakrýt trestnou činnost - odstranění nepohodlných svědků či spolupachatelů nebo boj mezi jednotlivými skupinami o sféry vlivu a zájmu v oblastech nejrůznější trestné činnosti. Převážně se jedná o vraždy provedené na objednávku, kdy mezi vykonavatelem a poškozeným neexistuje žádný vztah nebo je vztah pouze okrajový. Vlastní způsob provedení je na vysoce sofistikované a profesionální úrovni. V roce 2008 byly ÚOOZ dokumentovány výše popsané činy jak ve stádiu přípravy, tak i pokusu a dokonaného skutku.
Vývojovým trendem u případů loupeží lze označit loupežná přepadení kurzovních vozů převážejících velké finanční částky (zejména svoz z jednotlivých regionů na centrály). Této trestné činnosti se dopouštějí zejména, dobře organizované, ozbrojené skupiny pachatelů. V nemnoha případech jsou zadrženi jako podezřelí bývalí pracovníci ozbrojených složek.
Objasňování těchto případů je považováno za jedno z nejsložitějších, neboť skupiny pachatelů využívají při páchání trestné činnosti všech dostupných nejmodernějších technických prostředků. Vyšetřování ztěžuje i ta skutečnost, že někteří pachatelé jsou ze svých bývalých pracovišť dobře obeznámeni s metodami a formami práce příslušníků ozbrojených složek.
Byly rovněž zaznamenány případy vydírání státu, kdy pachatelé požadovali předání značných finančních částek v řádech milionů korun. V těchto případech se však doposud jednalo spíše o “zoufalé pokusy“ ať už majetkově či psychicky narušených jednotlivců, nikoli skupin, přičemž k dokonání trestných činů nedošlo z důvodu zadržení pachatele nebo svévolnému upuštění pachatele od dalšího jednání.
 
Prognóza vývoje
 
Boj s organizovaným zločinem bude v budoucnosti stále obtížnější, neboť pachatelé se poučili a získali znalost právního prostředí. Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že násilná trestná činnost bude mít ve spojitosti s organizovaným zločinem ve svých „obvyklých“ formách proti minulým obdobím spíše sestupnou tendenci a bude vykazovat značný stupeň latence. Organizované skupiny se snaží své zisky z trestné činnosti devadesátých let využít k oficiálnímu podnikání. Stále častější a intenzivnější je snaha převést převážnou část svých aktivit do zcela legální činnosti, zisky tzv. vyprat, a tím se pevně uchytit v oficiálních strukturách společnosti a získat tak ekonomický i politický vliv.

vytisknout  e-mailem