Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Problematika zločineckých struktur se zaměřuje na prověřování aktivit zločineckých struktur působících na území České republiky a souvisejících s mezinárodním organizovaným zločinem. Trestná činnost je dokumentována s cílem trestně právního postihu pachatelů, jejichž trestná činnost překrývá současné dělení organizovaného zločinu po jednotlivých problematikách. V případech řešení násilné trestné činnosti nejzávažnějšího charakteru je zároveň dokumentována závažná hospodářská trestná činnost a korupčního jednání.  
Oblast ruskojazyčných zločineckých struktur
Od posledního hodnoceného období bezpečnostní situace na území ČR ze strany ruských a ukrajinských zločineckých struktur nedošlo k výrazným změnám jak ve vývoji, tak charakteristice těchto zločineckých struktur.  ČR se pro tyto zločinecké struktury stává klidovou zónou, kde jsou již jednotlivé sféry vlivu rozděleny. Za nejnebezpečnější formy lze nadále považovat vydírání podnikatelů tzv. klientů a vymáhání dluhů pod krytím různých firem. Při obou těchto uvedených formách dochází k používání násilných projevů.
Dalším nebezpečným druhem „podnikání“ těchto struktur na území České republiky je tzv. „kriša“ (střecha, ochrana), která je vnuceným poskytováním různých forem ochrany soukromým podnikatelům tzv. klientům, i vlastním členům.
Oblast balkánských zločineckých struktur:
Na tomto úseku je činnost dlouhodobě zaměřena na monitorování a rozkrývání organizované trestné činnosti balkánských zločineckých skupin, pocházejících především z Bulharské republiky a zemí bývalé Jugoslávie. Byl zaznamenán výrazný útlum činnosti těchto zločineckých struktur na území ČR.
Oblast asijských zločineckých struktur:
V roce 2007 nedošlo v prostředí asijského organizovaného zločinu k výraznému posunu. Na tomto úseku je činnost zaměřena zejména na organizovanou trestnou činnost páchanou osobami vietnamské a čínské národnosti.
Obecně je třeba uvést, že vietnamská zločinecká struktura se dokázala na území ČR etablovat, získat prostor pro svou činnost a dokáže velice efektivně (ve svůj prospěch) zneužívat mezer ve státní správě, či ji obcházet nebo dokonce korumpovat (zejména místní správu na úseku pobytu, podnikání, matriky apod.). 
Oblast domácích zločineckých struktur:
Se vznikem soukromého kapitálu v ČR, vznikala i domácí zločinecká struktura, která se zaměřuje na získání a legalizaci kapitálu. Postupem doby se velice úzce propojuje s osobami z kriminálního prostředí, se členy zahraničních zločineckých struktur. V rámci páchání závažné hospodářské trestné činnosti souběžně páchá závažnou násilnou trestnou činnost. Postupem let se podařilo této domácí zločinecké struktuře upevnit pozice, legalizovat své zisky z hospodářské trestné činnosti, pomocí násilné trestné činnosti mnohdy zahladit stopy a současně tak upevnit své pozice v rámci veřejného, ekonomického a politického života v ČR.

vytisknout  e-mailem