Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

V oblasti násilné trestné činnosti v rámci své působnosti pracovníci dokumentují, analyzují, rozpracovávají a realizují zločinecká seskupení pachatelů trestné činnosti násilného charakteru, jako jsou vraždy, loupeže, únosy, braní rukojmí, vydírání, použití nástražných výbušných systémů a to na celém území České republiky.
V oblasti odhalování a vyšetřování zvlášť závažné násilné trestné činnosti nebyly zaznamenány žádné výrazné změny či nové trendy v jejím páchání oproti minulému období a to jak v celorepublikovém tak i regionálním měřítku.
 Charakteristickým rysem vražd je skutečnost, že vlastní provedení není primárním cílem pachatelů, ale jedná se o nevyhnutelný sekundární produkt předešlé trestné činnosti, zejména hospodářského a obecně majetkového charakteru. Cílem je zakrýt trestnou činnost, ať již odstraněním nepohodlných svědků či spolupachatelů nebo se jedná o boj mezi jednotlivými skupinami o sféry vlivu a zájmu v oblastech nejrůznější trestné činnosti. Převážně se jedná o vraždy provedené na objednávku, kdy mezi vykonavatelem a poškozeným neexistuje žádný vztah nebo je vztah pouze okrajový. Vlastní způsob provedení je na vysoce sofistikované a profesionální úrovni. 
Při vyšetřování trestné činnosti spočívající ve spáchání trestných činů loupeže, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a braní rukojmích se pozornost zaměřuje především na spolupráci s místně příslušnými součástmi policie, kterým je poskytována konzultační, analytická a operativně pátrací součinnost zaměřená především na vyloučení či potvrzení podílu organizovaného zločinu na konkrétním trestném činu. V případě pozitivního výsledku probíhá pak společné vyšetřování. Souběžně pak jsou od místně příslušných součástí policie postupovány nezávažnější případy, kdy organizovaný zločin ke generaci zisků využívá uvedené trestné činy, např. omezení osobní svobody a loupeží způsobená smrt. Charakteristické pro tuto trestnou činnost je skutečnost, že je páchána vysoce sofistikovaným způsobem a je při ní způsobována značná majetková škoda, přičemž pachatelé jsou ozbrojeni a neváhají zbraň použít.
„Racketeering“, tj. použití násilí nebo hrozby násilí s cílem o dosažení co největšího zisku, lze pojmout jako jednu z forem vydírání. Vlastní způsob páchání trestné činnosti spočívá ve vybírání poplatků za tzv. ochranu od poškozených. Touto trestnou činností se zabývají dobře vnitřně organizované skupiny pachatelů s hierarchickou strukturou, prvky konspirace, přísnou disciplínou, mlčenlivostí a sankcemi za zradu. Páchaná trestná činnost představuje specifický typ mnohostranné trestné činnosti, vykazující řadu formálních rysů shodných s podnikatelskou činností. Prioritním cílem těchto skupin je dosahování maximálního zisku, následná legalizace a pronikání do společenských struktur. Zisky jsou do značné míry spotřebovány a do určité míry jsou investovány v hospodářské sféře anebo použity k zajištění bezpečnosti či v boji s konkurencí. Společenská nebezpečnost při páchání zmiňované trestné činnosti mimo jiné spočívá ve faktu, že zisky jsou následně legalizovány, což se děje především nákupem lukrativních nemovitostí zprostředkovaným zcela seriozně podnikajícími firmami. Je nutno konstatovat, že pracovníkům odboru se daří rozkrývat tuto trestnou činnost, ale vzhledem k předpokládanému vysokému stupni latentních trestných činů a personálnímu obsazení se jedná pouze o eliminaci špičky ledovce. Lze však podotknout, že tato forma trestné činnosti již není v současné době tak lukrativní jako v období po roce 1989 a je spíše na ústupu.
Byly rovněž zaznamenány případy vydírání státu pod pohrůžkou kontaminace potravin, vodních zdrojů atd. Způsob provedení spočívá v pohrůžce kontaminace potravin, vodních zdrojů atd. životu nebezpečnými látkami v případě nesplnění požadavků, kdy hlavním motivem pachatelů je snaha o získání co největších finančních prostředků bez ohledu na následky. Nebezpečnost spočívá především v bezohlednosti pachatelů, kteří jsou ochotni a připraveni vydat v nebezpečí ublížení na zdraví či dokonce smrti velké množství obyvatelstva.
V těchto případech se však doposud jednalo, řekněme, o zoufalé pokusy ať už majetkově či psychicky zhrzených jednotlivců, nikoli skupin, přičemž k dokonání trestných činů nedošlo z důvodu zadržení pachatele nebo svévolnému upuštění pachatele od dalšího jednání.

vytisknout  e-mailem