Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. 

V souladu s § 62 zákona č. 273/2008 Sb. může policie, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu. Jsou-li k takovému pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, policie informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejní.

Policie provozuje automatické systémy pro pořizování obrazových záznamů v prostoru bezprostředního okolí objektů zastupitelských úřadů, sídelních objektů ústavních institucí a vládou určených objektů zvláštního významu a dále v místech veřejně přístupných pro účely pátrání po osobách a věcech.

Policie za účelem ochrany svého majetku monitoruje stálými kamerovými systémy bezprostřední okolí vlastních objektů.

Policie za účelem ochrany veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti monitoruje stálými kamerovými systémy vybraná veřejná prostranství, dopravní komunikace a dopravní uzly.

vytisknout  e-mailem