Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. 

Zpracování osobních údajů prováděná za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena.

Právní titul
Policie zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a písm. e) GDPR za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena. Obecným právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení §§ 2, 60 a 79 zákona č. 273/2008 Sb. Konkrétním právním titulem jsou speciální zákonná ustanovení, zejména zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 119/2002 Sb., střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).

Účel
Účelem těchto zpracování osobních údajů je zajištění činností na jednotlivých úsecích státní správy, kde plní policie úkoly, a to zejména na úseku zbraní a střeliva, na úseku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, na úseku azylového řízení nebo doplňkové ochrany cizinců.

Kategorie subjektů údajů
Policie zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie. Kategorie subjektů údajů jsou zpravidla stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o osoby, vůči nimž nebo na základě jejichž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy nebo o osoby, jejichž činnost s výkonem státní správy souvisí.

Jsou zpracovávány osobní údaje zejména cizinců vstupujících a pobývajících na území České republiky, držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí.                

Kategorie osobních údajů
Policie zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o identifikační údaje osoby, vůči níž nebo na základě jejíž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy a údaje s tímto úkonem nebo činností související. Zpracovávány jsou zpravidla osobní údaje uváděné v žádostech subjektů údajů.

Doba uchovávání osobních údajů
Policie uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění jejích úkolů. Doba uchování zpracovávaných osobních údajů je zpravidla stanovena zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují nebo z nich vyplývá.

vytisknout  e-mailem