Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. 

Policie České republiky (dále jen „policie“) zpracovává osobní údaje za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policie dále zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy zejména za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena.

Při zpracování osobních údajů policií nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce a spravující orgán - Policie České republiky

Kontaktní údaje:

Policejní prezidium České republiky
adresa: Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: 974 811 111
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
ID datové schránky: gs9ai55
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (v souladu s čl. 37 GDPR a § 79a odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů):

plk. JUDr. Ladislav Adámek
adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7
telefon: 974 835 775
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí dohled nad zpracováním osobních údajů policií a plní úkoly stanovené v čl. 39 GDPR a § 79a odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb.

vytisknout  e-mailem