Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zodolnění stanice Policie ČR - OOP Úpice“

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpgProjekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu 
 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668
Termín realizace: 03/2020 - 07/2020 
Celkový schválený rozpočet projektu: 1 103 815,80 Kč
Z toho 95% spolufinancování EU: 537 556,74 Kč
Z toho 5% vlastní zdroje + nezpůsobilé výdaje: 566 259,06 Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění akceschopnosti složek KŘP Khk (součást PČR - jedné ze složek IZS) k řešení rizik a katastrof i v podmínkách mimořádných událostí způsobených klimatickými změnami či haváriemi nebezpečných látek v exponovaném území. Zajištěním energetické soběstačnosti služebny bude zajištěna její kontinuální připravenost k nasazení a podmínky pro samotné fungování a rychlý výjezd jednotek OOP Úpice během mimořádných událostí k ochraně zdraví a majetku a zajištění bezpečnosti obyvatel.

 Hlavní cíl:
Cílem projektu je zodolnění OOP Úpice pořízením záložního zdroje elektrické energie, které umožní kontinuální připravenost k zásahu zdejších složek policie i v případě výpadku el. energie vlivem mimořádné události (např. výpadek elektrického vedení v důsledku větrné smrště) a umožní efektivní nasazení sil a prostředků při řešení a řízení rizik v exponovaném území.  

S umístěním záložního zdroje souvisí i nezbytné stavební úpravy. Účelem stavby je úprava části garáže na technickou místnost, kde bude náhradní zdroj umístěn.
 

Odkazy do noveho okna

Povinná publicita projektu

Povinná publicita projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem