Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zodolnění a modernizace skladového areálu Opočínek

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016384 

Zodolnění a modernizace skladového areálu Opočínek

Projekt „Zodolnění a modernizace areálu Opočínek - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Název projektu: Zodolnění a modernizace areálu Opočínek - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016384

Zdroj spolufinancování: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 6.1 REACT-EU

Fyzická realizace projektu: 23. 6. 2022 – 20. 7. 2023

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

  27 179 435,00 Kč

100 %

z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj

  23 102 519,75 Kč

85 %

z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

    4 076 915,25 Kč

15 %

Předmět projektu:

Předmětem projektu je zvýšení odolnosti a připravenosti skladového areálu Opočínek k řešení rizik, přírodních a technologických katastrof včetně pandemie Covid-19, a zmírnění jejich dopadů na obyvatelstvo a infrastrukturu. V případě výpadku elektrické energie je akceschopnost areálu zajištěna pořízením náhradního zdroje. Vybudováním nových komunikací a zpevněných ploch je zajištěna lepší obslužnost areálu. Nové nájezdové rampy u skladových hal zefektivňují logistické procesy a přístřešky pro parkování služebních dopravních prostředků zlepší jejich akceschopnost v průběhu nepříznivých klimatických podmínek. Realizací projektu bude vytvořeno odolné a fungující zázemí a budou zlepšeny podmínky pro činnost Policie jako základní složky IZS.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti skladového areálu Opočínek k řešení rizik souvisejících především s pandemií Covid-19, a zmírnění jejich dopadů na obyvatelstvo a infrastrukturu. Realizací projektu bude vytvořeno bezpečné a fungující zázemí a budou zlepšeny podmínky pro činnost základní složky IZS - areál PČR v Opočínku při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Toho bude dosaženo jednak zvýšením funkčnosti areálu zlepšením vnitřní dopravní obslužnosti areálu a přistavěním ramp a jednak zodolněním stanice základní složky IZS - skladový areál Opočínek zajištěním jeho nepřetržitého provozu pořízením záložního zdroje el. energie. Realizace projektu zajistí zázemí, které umožní odpovídající péči o zásahovou techniku a vytvoří podmínky pro činnost složek IZS. Současně bude realizací hlavních aktivit projektu posílena odolnost, vybavenost a připravenost areálu tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií Covid-19, např. zlepšením logistických procesů ve skladovém areálu, ve kterém je možné uskladnění významné části zásob ochranných osobních pomůcek ČR. Realizací předkládaného projektu bude umožněno předejít situacím, kdy výše uvedenými jevy a vlivy budou způsobeny takové mimořádné události, na které nejsou organizační články KŘP Pak dostatečně vybaveny v rámci svého základního vybavení, tedy není dostatečně zajištěna připravenost této složky na zásah během pandemie Covid-19.

vytisknout  e-mailem