Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zneužívání dětí na internetu

 

Sexuální zneužívání dětí je jedním ze závažných problémů současného internetového světa. Internet poskytuje především anonymitu a není složité se vydávat za někoho jiného.

K vyhledávání a kontaktování vhodných obětí (převážně dětí) dochází nejčastěji na sociálních sítích nebo v online hrách. Takové osoby v kyberprostoru ztrácí zábrany a neuvědomují si veškerá rizika.

Nedokáží rozpoznat nebezpečí, která jim v síti Internet hrozí. Nechají se obvykle snadno přesvědčit k zasílání svých erotických fotografií. Tyto projevy se označují jako sexting.

Jsou to především děti, které samy dobrovolně poskytují citlivý materiál, jenž může být následně proti nim použit (stávají se pak snadno vydíratelné - „jestli nepošleš další a ještě odvážnější fotky, tak pošlu tvé rodině, kamarádům a spolužákům ze školy fotky, které už mám“). Často se nafotí a natočí v sexuálně vyzývavých pozicích a závadový materiál bez znalosti standardních pravidel bezpečného chování v síti Internet odesílají protějšku, který ve většině případů znají právě jen prostřednictvím internetu. Tento materiál v drtivé většině případů bez omezení koluje v síti Internet a jeho definitivní odstranění je prakticky nemožné.

Děti šířící své vlastní intimní fotografie či videa se sami stávají pachateli trestného činu: Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií - § 192 trestního zákoníku, Zneužití dítěte k výrobě pornografie - § 193 trestního zákoníku, Ohrožování výchovy dítěte - § 201 trestního zákoníku apod.

Kybergrooming - Jedná se o sofistikované jednání pachatele, který manipuluje s dítětem za účelem vylákání na osobní schůzku a následného sexuálního zneužití či ublížení na zdraví.

Kybergrooming  má úzkou vazbu k trestnému činu „Svádění k pohlavnímu styku“ - § 202 trestního zákoníku.  Pachatelé oslovují oběti na sociálních sítích a v rámci komunikačních programů. Následně se snaží přemluvit oběť k obnažování před webkamerou, erotickému sebeukájení a následně i nabízí úplatu za pohlavní styk.

Obecně lze říci, že právě sociální sítě jsou fenoménem posledních 20 let ve vztahu k seznamování. Napomáhají ve velké míře dětem k socializaci ve společnosti. Prostřednictvím internetu, resp. sociálních sítí a chatů, se snaží seznámit s dalšími vrstevníky a neuvědomují si veškerá rizika, která jim z této činnosti hrozí.

Dále je zejména médii často používaným termínem KYBERŠIKANA. Jedná se o poměrně specifický druh šikany, který jako nástroj využívá elektronické prostředky (např. mobilní telefon, email, sociální sítě apod.). Stejně jako šikana klasická má za úkol někomu ublížit, či jej zesměšnit. Ve většině případů se jedná o přestupek anebo o jiný správní delikt (školní řády apod.), ale v jeho důsledku může dojít i ke spáchání trestného činu, např. Účast na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), Vydírání (§ 175 trestního zákoníku), Nebezpečné vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), Útisk (§ 177 trestního zákoníku) nebo také Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 trestního zákoníku).

vytisknout  e-mailem