Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Znalecké zkoumání z odvětví fonoskopie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

1. o aplikaci Závazného pokynu č. 100/2001 policejního prezidenta ke kriminalisticko - technické činnosti Policie ČR,

2. zejména k postupům při vypracování znaleckých posudků kriminalistické fonoskopie,

3. postupu při opatřování SROVNÁVACÍHO MATERIÁLU, aby mohl být použit závazně a nikoli orientačně,

4. postupu při opatřování srovnávacího materiálu – ukázky hlasu a řeči, jeho použití pro zákonné provedení zkoušky hlasu a řeči,

5. zda-li při vypracování znaleckého posudku použije znalec nahrávku z výslechu obviněného bez jeho předchozího souhlasu,

6. zda-li je možné materiál použít k závazným závěrům znalce.".

Ve věci bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1)

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky (dále jen „závazný pokyn č. 100/2001“) byl zrušen dne 21. června 2018 a nahrazen novým interním aktem řízení, který však ponechal nadále v platnosti některé části zrušeného závazného pokynu č. 100/2001, dle kterých se i postupuje, mimo jiné i při vypracování znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví fonoskopie (dříve odvětví kriminalistická audioexpertiza).

Ad 2-4)

Informace nebyly žadateli poskytnuty na základě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ad 5-6)

Pořízení zvukového záznamu policejním orgánem má zákonný podklad v ustanovení § 158 odst. 3 písm. f) zákona č. 141/1961, o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady, přičemž je oprávněn mimo jiné pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zajištění stop nebo následků činu. Zvukové záznamy hlasu osoby získané zákonným způsobem a jejich následné využití jako srovnávacího materiálu při kriminalistické fonoskopii nemůže vést k nepoužitelnosti zmíněného znaleckého posudku v trestním řízení.

kpt. JUDr. Ing. Vladimír Godla

vytisknout  e-mailem