Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Znalecká zkoumání

Žadatel se domáhal informací ohledně statistických údajů týkajících se znaleckého zkoumání v oboru daktyloskopie, odorologie, fonoskopie, ručního písma a biologie za období od počátku do konce roku 2012. Žadatel konkrétně požadoval údaje o: 

 

 • počtu případů, při nichž byly zajištěny a odeslány stopy ke znaleckému zkoumání v uvedených oborech za uvedený rok s vymezením podle jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky (OKTE, KÚP) a podle forem tohoto zkoumání (znalecký posudek, odborné vyjádření a jiné),
 • počtu případů, při nichž byly zajištěny a odeslány stopy ke znaleckému zkoumání v uvedených oborech za uvedený rok s vymezením podle jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky (OKTE, KÚP) ve vztahu k druhu trestné činnosti - krádeže vloupáním,
krádeže vloupáním do motorových vozidel,
ostatní majetková trestná činnost,
znásilnění, pohlavní zneužívání, sexuální delikty,
vraždy,
ostatní trestná činnost,
sebevraždy, náhlá úmrtí, nálezy mrtvol,
požáry, výbuchy, provozní havárie,
dopravní nehody,
 • výsledcích expertizního zkoumání v uvedených oborech za uvedený rok s vymezením podle jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky (OKTE, KÚP) - počet neupotřebitelných stop, počet částečně upotřebitelných stop, počet stop vhodných k individuální identifikaci s vymezením, u kolika těchto stop nebyla nalezena shoda s podezřelou osobou, u kolika těchto stop byla zjištěna shoda se stopou a podezřelou osobou, u kolika těchto stop byla nalezena shoda se stopou a kontrolními otisky domácích osob, stopou z místa činu a stopou z jiného místa neobjasněného činu,
 • počtu ztotožněných osob neznámé totožnosti za uvedený rok a jednotlivá krajská ředitelství Policie České republiky (OKTE, KÚP).
 
Policie České republiky konstatovala, že již dne 10. prosince 2013 poskytla žadateli soubor požadovaných statistických údajů za období od počátku roku 2007 do pololetí roku 2012 a že žadatel aktuálně požaduje doplnění tohoto souboru o statistické údaje za celý rok 2012. V této souvislosti opětovně žadateli sdělila, že soubory dat, které má k dispozici, neobsahují všechny jím požadované statistické údaje, neboť tyto údaje se v rámci povinného subjektu statisticky nevykazují.
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
 • Daktyloskopie, biologie, ruční písmo
 
Celkový počet případů, při nichž byly zajištěny a odeslány stopy ke znaleckému zkoumání v oboru daktyloskopie, biologie a zkoumání ručního písma v roce 2012.
 
Krajské ředitelství Policie ČR
Daktyloskopie
Biologie a antropologie*
Grafické analýzy**
Praha
3 527
7 181
7
Středočeský
3 097
2 550
19
Jihočeský
769
1 790
4
Plzeňský
1 128
1 850
10
Karlovarský
398
598
3
Ústecký
2 424
1 297
8
Liberecký
828
431
2
Královéhradecký
481
699
4
Pardubický
568
843
1
Vysočina
940
704
4
Jihomoravský
2 442
2 358
1
Olomoucký
452
906
0
Zlínský
703
678
0
Moravskoslezský
1 488
1 127
1
Celkem
19 245
23 012
64
 
*   Biologie je vykazována společně s antropologií.
** Součástí stop zajištěných pro grafické analýzy jsou i stopy pro odvětví zkoumání ručního písma, které nejsou vykazovány zvlášť.  
 
Celkový počet znaleckých zkoumání v oboru daktyloskopie, biologie a zkoumání ručního písma podle jejich forem (znalecké posudky, odborná vyjádření a jiné) za rok 2012.
 
Znalecké posudky
Znalecké pracoviště Policie ČR
Daktyloskopie
Biologie a antropologie
Zkoumání ručního písma
Kriminalistický ústav Praha
107
116
57
OKTE KŘP hl. m. Prahy
66
0
6
OKTE KŘP Středočeského kraje
1
0
0
OKTE KŘP Jihočeského kraje
9
6
20
OKTE KŘP Plzeňského kraje
4
30
38
OKTE KŘP Ústeckého kraje
0
0
13
OKTE KŘP Královéhradeckého kraje
1
0
16
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
15
6
32
OKTE KŘP Moravskoslezského kraje
50
1
53
Celkem
253
159
235
 
Odborná vyjádření
Znalecké pracoviště Policie ČR
Daktyloskopie
Biologie a antropologie
Zkoumání ručního písma
Kriminalistický ústav Praha
264
182
11
OKTE KŘP hl. m. Prahy
3 654
43
56
OKTE KŘP Středočeského kraje
2 680
793
0
OKTE KŘP Jihočeského kraje
1 038
129
34
OKTE KŘP Plzeňského kraje
1 147
295
43
OKTE KŘP Ústeckého kraje
3 653
52
31
OKTE KŘP Královéhradeckého kraje
993
83
62
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
2 561
313
277
OKTE KŘP Moravskoslezského kraje
2 292
6
83
Celkem
18 282
1 896
597
 
Jiné
Znalecké pracoviště Policie ČR
Daktyloskopie
Biologie a antropologie
Zkoumání ručního písma
Kriminalistický ústav Praha
2 708
101
91
OKTE KŘP hl. m. Prahy
122
39
6
OKTE KŘP Středočeského kraje
20
10
3
OKTE KŘP Jihočeského kraje
15
28
5
OKTE KŘP Plzeňského kraje
3
1
0
OKTE KŘP Ústeckého kraje
58
20
13
OKTE KŘP Královéhradeckého kraje
0
0
1
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
5
18
1
OKTE KŘP Moravskoslezského kraje
58
0
18
Celkem
2 989
217
138
 
Celkový počet výjezdů kriminalistických techniků podle druhu trestné činnosti za rok 2012
 
      Poznámka: Statistické údaje o případech, při nichž byly zajištěny a odeslány stopy ke znaleckému zkoumání, nejsou ve vztahu k druhu trestné činnosti a odvětví znaleckého zkoumání vykazovány. Ve statistikách jsou vedeny pouze počty výjezdů kriminalistických techniků ve vztahu k druhu trestné činnosti.
 
    Vysvětlivky
 • vraždy
 • sebevraždy, náhlá úmrtí a nálezy mrtvol
 • znásilnění, pohlavní zneužívání a sexuální delikty
 • krádeže vloupáním do objektů
 • krádeže a vykrádání motorových vozidel
 • ostatní majetková trestná činnost
 • požáry, výbuchy a provozní havárie
 • dopravní nehody
 • ostatní trestná činnost a jednání nemající charakter trestného činu
 
 
Krajské ředitelství Policie ČR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Praha
84
965
174
2 912
2 596
1 156
180
50
2 539
Středočeský
109
1 262
102
5 557
1 128
179
243
190
924
Jihočeský
13
355
38
1 761
581
423
69
113
353
Plzeňský
5
589
70
2 003
652
406
90
101
885
Karlovarský
14
321
48
1 039
427
534
46
64
410
Ústecký
9
809
98
3 445
1 937
815
139
100
732
Liberecký
7
333
28
1 631
689
350
72
75
314
Královéhradecký
46
449
50
930
526
270
90
65
472
Pardubický
23
407
43
1 153
316
259
64
34
308
Vysočina
7
242
23
939
240
81
47
45
314
Jihomoravský
14
689
81
3 511
1 020
290
172
74
1 215
Olomoucký
8
576
48
1 972
744
476
79
69
867
Zlínský
30
433
30
1 088
305
371
52
50
799
Moravskoslezský
45
1018
98
3 455
1 136
299
237
144
1 242
Celkem
414
8 448
931
31 396
12 297
5 909
1 580
1 174
11 374
 
 
Výsledky znaleckého zkoumání za rok 2012
 
Daktyloskopie
 
Poznámka: V odvětví daktyloskopie se nevykazuje:
 • počet neupotřebitelných stop,
 • počet částečně upotřebitelných stop,
 • počet stop vhodných k individuální identifikaci.
Sledovány jsou shody stop s pachatelem trestného činu, shody stop s kontrolními otisky domácích osob, shody stop s jinou stopou z míst neobjasněných trestných činů a shody stop s daktyloskopickými kartami uloženými ve sbírce.
 
 
Znalecké pracoviště Policie ČR
Stopa
x
pachatel
Stopa
x
domácí osoba
Stopa
x
stopa
Stopa
x
daktyl. karta
Kriminalistický ústav Praha
348
71
4
71
OKTE KŘP hl. m. Prahy
273
488
2
215
OKTE KŘP Středočeského kraje
819
1 149
2
161
OKTE KŘP Jihočeského kraje
311
305
2
83
OKTE KŘP Plzeňského kraje
385
402
1
68
OKTE KŘP Ústeckého kraje
1 488
2 110
3
251
OKTE KŘP Královéhradeckého kraje
285
388
0
126
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
438
684
1
57
OKTE KŘP Moravskoslezského kraje
272
462
0
29
Celkem
4 619
6 059
15
1 061
 
Biologie
 
Poznámka: V odvětví znaleckého zkoumání biologie se ve statistikách požadované údaje o upotřebitelnosti stop a shodách nevykazují.
 
 
Zkoumání ručního písma
 
Poznámka: V odvětví zkoumání ručního písma je pravidelně sledována pouze individuální identifikace pisatele, vyloučení pisatele a pravděpodobnostní závěr znaleckého zkoumání.
 
 
Znalecké pracoviště Policie ČR
Individuální identifikace
Vyloučení pisatele
Pravdě-podobnostní závěr
Kriminalistický ústav Praha
123
72
172
OKTE KŘP hl. m. Prahy
180
82
143
OKTE KŘP Středočeského kraje
0
0
0
OKTE KŘP Jihočeského kraje
55
272
199
OKTE KŘP Plzeňského kraje
279
182
109
OKTE KŘP Ústeckého kraje
29
74
145
OKTE KŘP Královéhradeckého kraje
81
158
215
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
486
334
641
OKTE KŘP Moravskoslezského kraje
48
236
196
Celkem
1 281
1 410
1 810
 
 
 • Počet individuálních identifikací za rok 2012
 
 
Znalecké pracoviště Policie ČR
2012
Kriminalistický ústav Praha
2 993
OKTE KŘP hl. m. Prahy
917
OKTE KŘP Středočeského kraje
1 334
OKTE KŘP Jihočeského kraje
973
OKTE KŘP Plzeňského kraje
1 479
OKTE KŘP Ústeckého kraje
2 403
OKTE KŘP Královéhradec. kraje
2 131
OKTE KŘP Jihomoravského kraje
2 226
OKTE KŘP Moravskoslez. kraje
1 575
Celkem ČR
16 031
 
 
 • Fonoskopie za rok 2012
 
Poznámka: Znalecké zkoumání v odvětví fonoskopie provádí pouze Kriminalistický ústav Praha.
 
 
 
Počet znaleckých zkoumání
Počet znaleckých posudků
Počet odborných vyjádření
Počet jiných způsobů vyřízení
Počet individ. identifikací
2012
104
4
20
80
64
 
 
 
Statistické údaje v oboru odorologie za rok 2012 byly žadateli poskytnuty již 10. prosince 2013.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 12.3.2914

vytisknout  e-mailem